Otvaranje

ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA Application for opening an account

NEREZIDENT / NONRESIDENT ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA Application for opening an account Podaci o centrali Head office details Nazv preduzeća: Name of the company: Mesto, zemlja i adresa cent rale: Head office address, Place and country: Ovlašćeno lice: Authorized person: Lična isprava: ID No ...

www.unicreditbank.rs

ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA Application for opening an account

REZIDENT / RESIDENT ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA Application for opening an account Podaci o klijentu Client details Nazv preduzeća: Name of the company: Mesto i adresa: Place and address: Matični broj: Register No: Poreski broj: Tax No Šifra delatnosti: Industry Code: Ovlašćeno lice ...

www.unicreditbank.rs

Zahtev za otvaranje računa \ Account Opening Request

Zahtev za otvaranje računa \ Account Opening Request Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Osnovni korisnik \ Holder Punomoćnik \ Proxy Zakonski zastupnik ili staratelj \ Legal representative Osnovni podaci Basic data Ime> Prezime> JMBG> First name> Surname> Personal number> Ime roditelja> Name of ...

www.hypo-alpe-adria.rs

(Microsoft Word - Lista neophodne dokumentacije za otvaranje ...

(Microsoft Word - Lista neophodne dokumentacije za otvaranje ra\350una - rezidenti - dvojezi\350ni _2_ prev a 080310.doc)

www.erstebank.rs

Eurobank EFG a.d., Vuka Karadzica 10, 11000 Beograd, Srbija ...

Eurobank EFG a.d., Vuka Karadzica 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532, SWIFT EFGBCSBG 23.07.2010. 1. Otvaranje dinarskih i deviznih racuna Opening of lcy and fcy accounts 2.Otvaranje i vodjenje dinarskih i deviznih racuna za posebne namene 3.000,00 RSD Opening and maintaining ...

www.eurobankefg.rs

Tarifnik za fizicka lica 16 05 2011

Eurobank EFG a.d., Vuka Karadzica 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532, SWIFT EFGBCSBG 1. Otvaranje tekuceg / ziro racuna Opening current / gyro account 2.

www.eurobankefg.rs

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RA*UNA -REZIDENTI

Raiffeisen banka a.d. • Bulevar Zorana Ðin*i*a 64a , 11 070 Beograd • tel. +381 11 3202 100 • tel. + 381 11 3026 700 • fax. +381 11 2207 080 • Internet http://www.raiffeisenbank.rs • JMB 17335600 • Swift code RZBSRSBG • PIB 100000299 NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RA*UNA ...

www.raiffeisenbank.rs

Moskovska banka u Srbiji

Da li otvaranje Moskovske banke Beograd treba da doprinese većoj aktivnosti ruskih kompanija u Srbiji? - Svesni smo potencijala koji pruža rusko tržište i u tom segmentu želimo da budemo spona između domaćih kom-panija i ruskog tržišta, kao i obrnuto.

www.promoney.rs

SRPSKA BANKA AD BEOGRAD

ZAHTEV ZA USPOSTAVLJANJE POSLOVNE SARADNJE/OTVARANJE RAČUNA - NEREZIDENTI (S trana pravna lica / Predstavništva / Humanitarne / Nevladine organizacije) APPLICATIO N FORM FOR REGISTRATION / ACCOUNT OPENING - NON RESIDENTS ( Foreign legal entities / Representative offices / Humanitarian / Non ...

www.srpskabanka.rs

PODACI O OSNIVAČIMA PRAVNOG LICA

izjava za politiČki eksponiranu osobu koju u ime stvarnog vlasnika pravnog lica daje ovlaŠĆeno lice tog pravnog lica the politically exposed person statement provided by the legal representative of a customer legal entity in the name of the beneficial owner of that legal entity pod punom ...

www.piraeusbank.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Otvaranje