Osiguranje

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Pool za osiguranje i reosiguranje Dva ili više društava za osiguranje mogu osnovati udrugu (pool) osigu-ranja odnosno reosiguranja radi obavljanja poslova osiguranja odnosno reosiguranja koji pokrivaju rizike velikih šteta od odgovornosti za atom-ske štete, odnosno drugih velikih šteta.

www2.hgk.hr

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. u/in

SARAJEVO-OSIGURA NJE d.d. Sarajevo 2007 4 S arajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo je društvo sa najdužom tradicijom osiguranja u BiH. Od svog nastanka 1945. godine pa do danas, osnovni motiv poslovanja je ostao nepromijenjen, a to je sveobu-hvatna i sigurna zaštita osiguranika.

www.sarajevoosiguranje.ba

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Pool za osiguranje i reosiguranje Dva ili više društava za osiguranje mogu osnovati udrugu (pool) osigu-ranja odnosno reosiguranja radi obavljanja poslova osiguranja odno-sno reosiguranja koji pokrivaju rizike velikih šteta od odgovornosti za atomske štete, odnosno drugih velikih šteta.

hgk.biznet.hr

www.dunav.com

www.dunav.com

An overview of GRAWE's history

... GRAWE osiguranje a.d. Beograd/Serbia on 1 February 1997 and GRAWE Èletbiztositò Rt., Hungary, on 6 February 1997. 1998 GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo, ...

www.grawe.at

TRIGLAV GROUP Presentation for investors

... Gross premium written of Triglav Group members in 2008 TRIGLAV*KRAJINA* KOPAONIK 0,5% VARDAR* OSIGURUVANJE 2,2% TRIGLAV*BH* OSIGURANJE 1,7% TRIGLAV* OSIGURANJE 5,3% TRIGLAV* POJIŠT'OVNA 2,9% ZAVAROVALNICA* TRIGLAV 75,7% TRIGLAV* ZDRAVSTVENA*ZAV. 6,0% TRIGLAV*KOPAONIK* 2,1% LOVĆEN* OSIGURANJE 3,7% IN EUR million ...

www.triglav.si

33. MIROVINSKO OSIGURANJE

MIROVINSKO OSIGURANJE PENSION INSURANCE Statistički ljetopis 2009. Statistical Yearbook 545 33. MIROVINSKO OSIGURANJE METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvori i metode prikupljanja podataka Podaci o mirovinskom osiguranju preuzeti su od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

www.dzs.hr

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata ...

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu i UNIQA osiguranje pozivaju studente završne godine, apsolvente i diplomce FONa da se prijave na Trainee Program: TRAINEE IN SALES CONTROLLING UNIQA Challenge - part 5 UNIQA is the leading insurance company in Austria and ...

www.fon.rs

Zahtev za prijavu štete Voluntary Health Insurance

Zahtev za prijavu štete Voluntary Health Insurance dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Claim Form Ime: First name: Ovaj formular se koristi kada osigurano lice koristi medicinske usluge u Mreži pružalaca zdravstvenih usluga sa kojom Delta Generali Osiguranje ima važeći ugovor o pružanju ...

www.deltagenerali.rs

ACTUARY JUNIOR - nov 2011

ACTUARY JUNIOR within Department for Actuarial services and Reinsurance located in Belgrade www.uniqa.rs 16.500.000 7.500.000 22.000 1.800 150 21 + * contracts satisfied clients loyal associates branches all over Europe years of tradition countries challenges Operating in Serbia we achieved ...

poslovi.infostud.com

Other sites you could try:

Find videos related to Osiguranje