Obavljanje

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Novim Zakonom o osiguranju, među ostalim, povećan je iznos temelj-nog kapitala potrebnog za obavljanje poslova u pojedinim vrstama osiguranja te su regulirane djelatnosti posredovanja i zastupanja u osiguranju, koje su do stupanja na snagu novog Zakona bile regulirane posebnim zakonom.

hgk.biznet.hr

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju izdaje Hrvat-ska agencija za nadzor financijskih usluga, pod uvjetom da društvo za zastupanje u osiguranju ispunjava sljedeće uvjete: n ima temeljni kapital uplaćen u novcu u iznosu od najmanje 100.000 kuna Foreign insurance company subsidiary ...

www2.hgk.hr

Pravilnik o polaganju strucnog ispita-sa prilozima

Microsoft Word - Pravilnik o polaganju strucnog ispita-sa prilozima.doc

www.minrzs.gov.rs

CeM EXAMINATION SPECIFICATIONS

2 Objective: The accreditation of an individual as Certified e Marketer (CeM) Purpose: To certify an individual as competent and capable of performing e-marketing functions utilizing current technological processes and established Internet marketing techniques Process: To measure and evaluate ...

www.emarketingassociation.com

Plava knjiga

Opredijeljenost za obavljanje posla Zalažemo se za neprekidno poboljšanje našeg obavljanja posla, oprezno mjereći naše rezultate, te osiguravajući da savjesno i pošteno obavljanje posla i poštivanje ljudi ne budu nikad dovedeni u pitanje.

media.pfizer.com

PRAVILNIK1

Microsoft Word - PRAVILNIK1.doc ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ****! *****"**#* **** $%&'%*(#**)***** ***** ***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***!*****"** ** 0 ...

www.dils.gov.rs

INTERIM REPORT

Drugi organizacioni oblici za obavljanje delatnosti od opšteg interesa Zakon o javnim preduzećima propisuje da delatnosti od opšteg interesa mogu obavljati i privredno društvo i preduzetnik, kada im nadle ni organ poveri obavljanje te delatnosti. 17 Privredno društvo koje obavlja delatnost od ...

www.forestryprojectserbia.org.rs

Komunalno gospodarstvo

hrvatska gospodarska komora sektor za gradIteLJstvo I komUNaLNo gospodarstvo croatIaN chamber of ecoNomy coNstrUctIoN aNd UtILIty servIces departmeNt Komunalno gospodarstvo  Pod komunalnim gospodarstvom podrazumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih uslu ...

www2.hgk.hr

PROMET, POŠTA I

Za obavljanje kurirskih usluga na cijelom području RH i u međunarodnom prometu te usluga prijma, prijenosa i uručenja neadresiranih tiskanica i razmjenu dokumenata zakonske uvjete stekle su tvrtke Lagermax AED Croatia i DPD Croatia. meeting of the public company HPT (HPT: Hrvatska pošta i ...

hgk.biznet.hr

PREVODILAČKI ALATI U FUNKCIJI KVALITETE PRIJEVODA

Primjena i aktivno korištenje, te poznavanje elektroničkih alata i resursa u procesu prevođenja, u suvremenoj informacijsko-komunikacijskoj globalizaciji neophodan su uvjet za profesionalno i kvalitetno obavljanje profesije prevoditelja, što zahtijeva dodatno, tj. permanentno obrazovanje na području ...

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Obavljanje