Nositelj

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

idejnog projekta, te dobivanja lokacijske i građevinske dozvole kao nositelj izrade glavnog projekta. U realizaciji projekta Brodarski institut je vršio i stručni nadzor izgradnje i realizacije projekta koji je u fazi

www.ho-cired.hr

2. (8.) savjetovanje Umag, 16. – 19. svibnja 2010. HRVATSKI ...

manjih od 30 kW nositelj projekta predaje zahtjev samo za energetsko odobrenje (nije mu potrebno prethodno odobrenje). Dokumentacija koju treba dostaviti je slijedeća: a) izvadak iz katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj namjerava izgraditi postrojenje b) izvadak iz sudskog registra ...

www.ho-cired.hr

Povijesni fizikalni eksperimenti

Povijesni fizikalni eksperimenti Dio FP6 projekta #516938 WYP2005 EUROPE, koji obuhvaća 25 zemalja i čiji je nositelj Europsko fizikalno društvo, a ugovaratelj Hrvatsko fizikalno društvo.

metodika.phy.hr

POTVRDA O IVOTU LIFE CERTIFICATE

Mjesto i datum Place and date Peèat i potpis slu bene osobe Stamp and signature of authorized person NAPOMENA: Potvrdu o ivotu ovjerava nadle ni nositelj mirovinskog osiguranja, diplomatsko-konzularna predstavništva, upravna tijela u dr avi prebivališta ili javni bilje nik.

www.mirovinsko.hr

Created using PDFonline.com , a Free PDF Creation service

Naziv kolegija Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda Šifra FE233 Status kolegija Izborni Studij Prehrambeno in enjerstvo Semestar III Nositelj kolegija Prof. dr. sc. Drago Šubarić Suradnici na kolegiju Sadr aj kolegija Ugljikohidrati, podjela i svojstva.

zpt.ptfos.hr

13. OSTEOPOROZA* - *DIJAGNOSTIKA*I*LIJEČENJE *

*Josipa*Hüttlera*4* HR*-*31000*Osijek* 13. O STEOPOROZA* - *DIJAGNOSTIKA*I*LIJEČENJE * Nositelj*kolegija:*doc. *dr. *sc. *Dalibor*Krpan* Broj*sati*nastave:* ukupno*28*(predavanja*16,*seminari*6,*vježbe*6)* Broj*bodova: *9,0** Sadržaj*kolegija:* Osteoporoza*kao*javno*zdravstveni*problem,*Kost ...

postgraduate.mefos.hr

Created using PDFonline.com , a Free PDF Creation service

Naziv kolegija Tehnologija šećera Šifra PE244B Status kolegija Izborni Studij Procesno in enjerstvo (diplomski studij) Semestar III Nositelj kolegija Prof. dr. sc. Drago Šubarić Suradnici na kolegiju Sadr aj kolegija Proizvodnja šećera kroz povijest.

zpt.ptfos.hr

NASLOV PREDMETA: KOGNITIVNA NEUROFIZIOLOGIJA I NEUROPSIHOLOGIJA I

NASLOV PREDMETA: KOGNITIVNA NEUROFIZIOLOGIJA I NEUROPSIHOLOGIJA I. I II. Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Eric Halgren i prof. dr. sc. Ksenija Marinković Sadr aj: Kolegij je zamišljen kao uvod u metode, pojmove i rezultate na području kognitivne neuroznanosti.

www.jekon.unizg.hr

NASLOV PREDMETA: FUNKCIONALNO OSLIKAVANJE MOZGA

NASLOV PREDMETA: FUNKCIONALNO OSLIKAVANJE MOZGA Nositelj predmeta: doc. dr. sc. Selma Supek Sadr aj: Kolegij daje uvid u fizikalne osnove metoda za funkcionalno oslikavanje mozga, karakteristike neurofizioloških, metaboličkih i hemodinamičkih signala koji se mjere, instrumentaciju, metode ...

www.jekon.unizg.hr

Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak Naziv instuitucije

Nositelj je predmeta Matematika, Financijska matematika, Metode za višekriterijsko odlučivanje, Kvantitativni menadžment i Matematičke metode za poslovne analize, Teorija odlučivanja.

www.grad.unizg.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Nositelj