Nemodularne

Članica Nexe grupe

zahteva se najmanje klasa 3 Proizvoač utvruje klasu najmanje GB zahteva se Dužina (l) i Širina (w) 190<S≤410 S>410 Proizvođač određuje radnu veličinu prema sledećem: Za nemodularne pločice tako da razlika između radne veličinei nazivne veličine ne bude veća od +/- 2mm.

keramicar.co.rs

Članica Nexe grupe

zahteva se najmanje klasa 3 Proizvoač utvruje klasu najmanje GB zahteva se Dužina (l) i Širina (w) 190<S≤410 S>410 Proizvođač određuje radnu veličinu prema sledećem: Za nemodularne pločice tako da razlika između radne veličinei nazivne veličine ne bude veća od +/- 2mm.

www.beokeramika.rs

www.montaling.hr

Odstupanje prosečne debljine svake pločice od radne debljine, u % Najveće odstupanje od ravnosti u odnosu na odgovarajuće radne veličine, u % Najveće odstupanje od pravog ugla u odnosu na odgovarajuće radne veličine, u % Proizvođač određuje radnu veličinu prema sledećem: Za nemodularne ...

www.montaling.hr

Download

Odstupanje prosečne debljine svake pločice od radne debljine, u % Najveće odstupanje od ravnosti u odnosu na odgovarajuće radne veličine, u % Najveće odstupanje od pravog ugla u odnosu na odgovarajuće radne veličine, u % Proizvođač određuje radnu veličinu prema sledećem: Za nemodularne ...

www.s-sajnd.rs

Správna vo ľba kompenza čnej jednotky v závislosti od ...

Obrázok č. 1: Možné prevedenia kompenza čných rozvádza čov: nemodulárne a modulárne 2. Chránená alebo nechránená kompenzácia?

www.power-grid.eu

Other sites you could try:

Find videos related to Nemodularne