Namirnica

Uticaj glikemijskog indeksa namirnica i glikemijskog optereć ...

Strana 212 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 66, Broj 3 Correspondence to: Maja Nikolić, Medicinski fakultet, dr Zorana Đinđića 50, 18 000 Niš, Srbija; Tel.: +381 18 588 688, +381 64 213 4441.

www.doiserbia.nb.rs

Cancer - Bosnian

... ili uzimali duhan • ako koristite zaštitne kreme za sunčanje, šešire i odjeću da zaštitite ko u kad ste napolju • ograničavanjem količine konzumiranog alkohola • ograničavanjem količine namirnica sa puno masnoće, naročito ivotinjskog porijekla • uzimanjem puno voća, povrća i namirnica ...

www.healthinfotranslations.org

STRUČNI RAD Kemijski sastav mesa riba

www.meso.hr 365 ZNANSTVENO STRUČNI DIO Kemijski sastav mesa riba STRUČNI RAD 1 Dr. sc. Željka Cvrtila, viša asistentica, dr.sc. Lidija Kozačinski, izvanredna profesorica, Veterinarski fakultet, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Zagreb, Heinzelova 55; E-mail: [email protected] ...

hrcak.srce.hr

WHITE PAPER ON FOOD SAFETY

3 EXECUTIVE SUMMARY Assuring that the EU has the highest standards of food safety is a key policy priority for the Commission. This White Paper reflects this priority.

ec.europa.eu

Prilog Potvrdi o akreditaciji broj: 1110/07

scope of accreditation) Marina Ćurko, dipl.ing. Zamjenica voditelja Odjela za zdrastvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe Deputy head of Food Safety Department Metode /Methods: 1-8; 10-13 Nataša Kezić, dipl.ing. Zamjenica voditelja Odjela za kvalitetu namirnica Deputy head of ...

www.pbf.unizg.hr

Analiza rizika i sustav osiguranja sigurnosti hrane u ...

Do sredine 2005. godine, prehrana pripadnika OS RH osnivala se na vojnim restoranima u okviru samih oružanih snaga, a posao ugov-aranja, nabavke, djelomičnog uskladištenja namirnica te pripreme hrane, a manjim dijelom i proizvodnje pojedinih namirnica (farme svinja, teladi i ovaca) organizirano od ...

hrcak.srce.hr

Svetski dan hrane

Svetska ekonomska kriza nametnula je temu ovogodiönjeg svetskog dana hrane "Odrûimo bezbednost hrane u kriznim situacijama". Svetski dan hrane danas *e u Srbiji biti obeleûen akcijama prikupljanja namirnica za narodne kuhinje.

www.unilib.bg.ac.rs

AVANJU UPAKOVANIH NAMIRNICA ("Sl. list SCG", br. 4/2004, 12 ...

I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se deklarisanje i ozna čavanje upakovanih namirnica (u daljem tekstu: namirnice) u prometu koje su bez dalje prerade namenjene potroša ču ili objektima

www.sirikajmak.rs

SPISAK PROPISA KOJI UREĐUJU ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST I ...

SPISAK PROPISA KOJI UREĐUJU ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST I KVALITET NAMIRNICA 1. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („ Sl.

enoloskastanica.com

KALORIJSKE VRIJEDNOSTI ŽIVEŽNIH NAMIRNICA

kalorijske vrijednosti ive nih namirnica kalorijske vrijednosti ŽiveŽnih namirnica. kalorijske vrijednosti ive nih namirnica (1 joule = 0.23885 cal ; 1 cal = 4.1868 joule) rb.

ernysgym.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Namirnica