Najmanje

Characteristics of decision-making process during prescribing ...

Najoptimalniji način donošenja odluka (označen kao tip F) bio je najzastupljeniji kod lekara sa najmanje radnog iskus-tva, dok su najiskusniji lekari prete no odlučivali na načine koji se smatraju najmanje prihvatljivim.

www.doiserbia.nb.rs

U satnice okviru Ocjena Kumul ocjena

Pozitivno se ocjenjuje kolokvij/ispit s najmanje 50% točnih odgovora. U oba slučaja usmenom dijelu ispita pristupaju studenti koji žele ostvariti bolji rezultat.

www.efst.hr

BEOGRAD ZA SVE

8 lift- Širina najmanje 80 cm- dubina najmanje 140 lift- width of doors is at least 80cms, lifts is at least 140cms deep pokretna platforma stairs' lift vrata Širina 65-80-cm doors with a width of between 65 and 80 cm vrata Širina najmanje 80 cm doors with a width of at least 80cms nagib preko 5% ramp ...

www.tob.rs

HR MPS -UV/P-6-1

II. 2.3. boravile su na području opisanom u točki I.11. i I.13. od rođenja ili najmanje 40 dana prije slanja u Republiku Hrvatsku / They have remained in the territory described under point I.11. and I.13. since birth, or for at least the last 40 days before dispatch to the Republic of Croatia

www.mps.hr

obrada i terapija neplodnosti diagnostics and treatment of ...

Neplodnim smatramo onaj par koji ne ostvari željenu trudnoću uz redovite, nezaštićene spolne odnose u razdoblju od najmanje godinu dana. S obzirom da se smatra da će 80% parova ostvariti trudnoću tijekom prve godine zajedničkog života, dok će tijekom druge godine još 5% realizirati trudnoću ...

hrcak.srce.hr

Projekat Marketinške Podrške - PMP Kvartalni Izveštaj

Takođe je namera da se tokom projekta odr i najmanje pedeset zajedničkih sastanaka, seminara i treninga između trgovaca, procesora i poljoprivrednika koji će biti odr ani o određenim artiklima ili trgovačkim temama i biće pozvani investori/trgovči/procesori da bi izlo ili njihove aktivnosti ...

www.food-ks.org

HRVATSKI MLADI PRVAK U LJEPOTI (CH M HR) - PRIJAVNICA -

*Datum*i*grad:** * * * * * *****Potpis: Hrvatski mladi prvak u ljepoti ostvaruje se ukoliko ste ostvarili slijedeće: 1.*tri*kandidature*prvak*razreda*mladih *2.*kandidature*moraju*biti*osvojene*od*najmanje*dva*različita*suca; *3.*jednu*kandidaturu*može*zamijeniti*kandidatura*CAC-HR*osvojena*do ...

www.hks.hr

SRPSKA BANKA AD BEOGRAD

VLASNIČKA STRUKTURA OWNERSHIP SRUCTURE Ovim, pod punom materijalnom I krivičnom odgovornošću, izjavljujem i dostavljam sledeće podatke: Ime i prezime,datum i mesto rođenja,prebivalište svakog fizičkog lica koje ima direktno ili indirektno (preko drugog pravnog lica) najmanje 25% poslovnog udela ...

www.srpskabanka.rs

VRATA DOORS

143 VRATA DOORS SOLID Kombinacijom masiva i furnira sa površinskom obradom na ekološkoj bazi smo postigli da ova vrata zadovolje i najoštrije zahteve današnjice, a da ni najmanje ne izgube na svojoj klasiËnosti i izvan-vremenosti.

tmbdiamond.com

Specifičnosti kliničkog ispoljavanja multiple sistemske ...

Da bi se postavila dijagnoza ortostatske hipotenzije bilo je potrebno da pad sistolnog krvnog pritiska iznosi najmanje 20 mmHg, a dijastolnog najmanje 10 mmHg tri minuta na-kon podizanja iz le ećeg polo aja, pri čemu se srčana frek-vencija ne menja za više od 10/min 9 dok je za dijagnozu MSA ...

www.doiserbia.nb.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Najmanje