Mijenja

Web 2.0 and the changing ways we are using computers for ...

Web 2.0 and the changing ways we are using computers for learning: what are the implications for pedagogy and curriculum? Graham Attwell, Director, Pontydysgu 1.

www.elearningeuropa.info

Livnica danas

Osnovna djelatnost tvornice je proizvodnja odlivaka od čeličnog liva i izrada poljoprivrednih strojeva. 1962. godine, mijenja naziv, i dalje posluje pod imenom «IML» industrija mašina i livnica.

www.livnicacelika-bosniavalves.ba

GLOBALIZACIJA I MORSKO BRODARSTVO

Istodobno, interakcijski, globalizacija utječe na morsko brodarstvo i mijenja ga. Ona je liberalizacijom trgovine omogućila primjenu outsourcinga, disperziju proizvodnje i usluga na raznovrsne zemljopisne lokacije.

hrcak.srce.hr

PRIBOR ZA TRANSFORMATORE ACCESSORIES FOR TRANSFORMER S

kroz sušionik na sebe veže vlagu i mijenja boju ( od plave u ružièastu ). Kad sol potpuno promijeni boju potrebno ju je promijeniti ili osušiti.

www.koncar-nsp.hr

Utjecaj različitih čimbenika na rezultate testiranja ...

... ispitivanja antimikrobne osjetljivosti bakterije E. coli, skupina istraživača ustanovila je da inkubacija pripremljenih antibio-grama na 35 ili 40°C nema značajniji utjecaj na dobivene rezultate, no istom studijom pokazano je da anaerobna atmosfera ili promjena bakte-rijskog inokuluma znatno mijenja ...

www.bioline.org.br

Kožne promjene kod bolesnika s dijabetesom u Karlovačkoj ...

Većina kožnih promjena patofiziološki se može objasniti procesom ne-enzimatske glikozilacije proteina koja zatim mijenja njihova kemijska i fizi-kalna svojstva.

hrcak.srce.hr

ISPARAVANJE RADNE TVARI U KOLEKTORU SOLARNE DIZALICE TOPLINE

Radna tvar R12 koja se u prošlosti koristila u manjim rashladnim uređajima danas se najčešće mijenja s jednokomponentnom radnom tvari R134a i ugljikovodikom R600a.

www.fsb.unizg.hr

High Blood Pressure - Bosnian

Krvni pritisak svake osobe se mijenja iz sata u sat i iz dana u dan. Visok krvni pritisak Visok krvni pritisak se naziva i hipertenzija. Visok krvni pritisak je 140 sa 90 ili viši.

www.healthinfotranslations.org

utjecaj dobi na veličinu

Starenjem, odnosno porastom hormonalne aktivnosti, mijenja se odnos tijela i vrata u korist porasta volumena tijela. Volumen i međusobni omjer značajnije se počinju mijenjati između šeste i osme godine života.

www.bioline.org.br

PARNE TURBINE I MOGUĆNOSTI PRODU ENJA RADNOG VIJEKA STEAM ...

Rekonstrukcijom se termoenergetsko postrojenje značajno mijenja. Mijenja se toplotna šema, vrše promjene promjena funkcije rada (npr. kondenzaciona termoelektrana se mijenja u termoelektranu-toplanu, uvodi tehnološko regulisano oduzimanje i sl.), kao i promjene proistekle iz neizbje ne ...

e2010.drustvo-termicara.com

Other sites you could try:

Find videos related to Mijenja