Malignim

Incidence and imaging characteristics of skeletal metastases ...

ma kod bolesnika sa malignim tumorima. Utvrđivanje postoja nja sekundarnih depozita u koštanom sistemu je neophodno za izbor adekvatnog načina lečenja.

www.doiserbia.nb.rs

KAKO PREPOZNATI AKUTNU LEUKEMIJU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

Klinička slika se karakteriše pojavom simptoma i znakova usled insu-ficijencije normalne hematopoeze, infiltracije tkiva i organa malignim ćelijama i metaboličkih poremećaja.

www.medfak.ni.ac.rs

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Uvod Karcinom jajnika je prvi na listi mortaliteta od malignih tumora ženskog genitalnog sistema i četvrti po redu uzročnik smrtnosti među malignim tumorima kod žena (1).

www.jugolab.co.rs

POPIS OBJAVLJENIH RADOVA

Detekcija limfnog vora stra ara ("sentinela") u bolesnika s malignim melanomom. 1. kongres hrvatskog onkološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem.

www.poliklinika-lacic.hr

MODULARNA TUMORSKA ENDOPROTEZA ZGLOBA KUKA MODULAR TUMOR ...

Proksimalni deo femura zahvaćen malignim oboljenjem ili koštanom destrukcijom neophodno je zameniti tumorskom endoprotezom zgloba kuka, kako bi zglob kuka imao normalnu funkciju, tj. da

infoteh.etf.unssa.rs.ba

Dijagnostika i rezultati lečenja miksoma srca

Uvod Miksom predstavlja najčešći benigni primarni tumor sr-ca, koji se, zbog njegove lokalizacije, mo e smatrati, „poten-cijalno malignim".

www.doiserbia.nb.rs

II Internacionalni znanstveni simpozij The Second ...

... Osnove kliničke genetike sa familijarnim malignim sindromima 9.40 - 10.05 Srkalović G. (Clinical Associate Professor, Department of Medicine, College of Human Medicine at Michigen State University, ...

www.untz.ba

Radiološka dijagnostika urogenitalnog sustava Radiological ...

Brzina i doplerski spektri protoka u bubrežnim arterijama analiziraju se doplerom, što ima veliku primjenu kod bole-snika sa sumnjom na renovaskularnu hipertenziju, dok je procjenu prohodnosti renalnih vena i donje šuplje vene po-trebno učiniti kod bolesnika s malignim tumorom bubrega.

hrcak.srce.hr

Terapie akutní fáze a sekundární prevence ischemického ...

V současné době je u pacientů ve věku do 60 let s rozvíjejícím se maligním infarktem ACM doporučena během 48 hodin od rozvoje symptomů chirurgická dekompresní terapie.

www.solen.sk

SVEUÈILI TE U RIJECI

Brojne su studije po kazale antiapoptotičnu ulogu NF- B u normalnim i malignim stanicama. Zna se da NF-κB inhibira apoptozu indukcijom antiapoptotičnih proteina i supresijom proapoptotičnih gena (134).

bib.irb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Malignim