Lokaritger

(Microsoft Word - Lokaritger\360 ALA - 030510)

Þakkarorð Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA- prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Fyrst og fremst vil ég þakka þátttakendum rannsóknarinnar fyrir að gefa sér tíma til að deila með mér sinni upplifun og reynslu af tæknifrjóvgunum, þessi ritgerð er tileinkuð ...

skemman.is

(Microsoft Word - Lokaritger\360- loka)

2 Útdráttur Þetta verkefni fjallar um námsmat í grunnskólum. Fjallað er um margs konar námsmatsaðferðir og hvernig má nota þær. Námsmatsaðferðirnar sem hér er fjallað um eru: próf, símat, námsmöppur, leiðsagnarmat, hópviðmiðað mat, markviðmiðað mat, jafningjamat ...

skemman.is

Ritaskrá Háskóla Íslands 2001

Efni hvers höfundar er ra﷿a﷿ á eftirfarandi hátt: Lokaritger﷿ir Bækur, fræ﷿irit Greinar í ritr˝ndum fræ﷿iritum Bókarkaflar og kaflar í rá﷿stefnuritum Fræ﷿ilegar greinar og sk˝rslur Álitsger﷿ir Útdrættir Ritdómar Fræ﷿slurit Fyrirlestrar Veggspjöld á rá﷿stefnum fi˝﷿ingar ...

hi.is

(Matskerfi opinberra háskóla, 30. desember 2009x)

4 Matsflokkar A1 til A12 A1 Lokaritger﷿ir A1.1 Kandidats- e﷿a meistararitger﷿ (15 stig) A1.2 Doktorsritger﷿ (30 stig) Koma ˛arf fram vi﷿ hva﷿a háskóla prófritger﷿ er skrifu﷿ og hvenær, svo og titill og bla﷿sí﷿ufjöldi.

www.hi.is

Starfsskýrsla verkefnisstjórnar 50+

7 Rannsóknarverkefni Ólöf Inga Sigurbjartsdóttir mastersnemi á Bifröst skrifar lokaritger﷿ sína út frá hópi mi﷿aldra og eldra fólks á vinnumarka﷿i og hefur tengst verkefnisstjórninni ˛ar um.

www.velferdarraduneyti.is

Other sites you could try:

Find videos related to Lokaritger