Licima

VOJVODJANSKA BANKA A

pregled naknada za usluge fiziĈkim licima - graĐanima list of fees and commissions and services applicable to retail clients vojvodjanska banka a

www.voban.co.rs

Uredba o naknadi steta na licima-PRECISCENO

„Службени гласник РС“, 34/2010 На основу члана 26. став 2. Закона о обавезном осигурању у саобраћају

www.nbs.rs

TAX HIGHLIGHTS

Prema tome, od 16. septembra 2011. godine, obveznici PDV koji vrše promet telekomunikacionih usluga licima sa teritorije APKM, du ni su da obračunavaju i plaćaju PDV. 1.

www.bdo.co.rs

Kontni Okvir / Layout of Chart of Accounts

... Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima 600 - Sales of merchandise to parent companies and subsidiaries 601 - Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima 601 ...

www.pregled-rs.rs

ADVOKATI LUKOVI]

... im licima attorneys at law lukovic slobodan, gordanai stojan belgrade, serbia&montenegro st. bul. despotastefanano. 1-a tel/fax +381-11-3228-707, ...

www.promoney.rs

New Customs Law – rules and first experiences in application by

Kome je seminar namenjen?  Menadžerimaudruštvima koja se bave uvozom, izvozom i / ili proizvodnjom koji su odgovorni za pravilnu primenu carinskihispoljnotrgovinskih propisa;  Menadžerimaudruštvima koja se bave pružanjem prevozničkhi / špediterskih usluga;  Licima odgovornim za ...

www.pwcacademy.rs

SADRŽAJ/CONTENT

Kratkoročni/Short-term 1.037/h (9,8%) Dugoročni/Long-term 9.580/h (90,2%) KREDITI FIZIČKIM LICIMA / INDIVIDUAL CREDITS Individual credits are divided into short term credits, which participate with KM 1.037 million and long term credits with KM 9.580 million.

www.vakuba.ba

Sadržaj/Content

Od toga 11.417/h KM plasirano je fizičkim licima, a 46.833/h KM pravnim licima. Vakufska banka DD Sarajevo is the bank of universal type and oriented both to the economy and business with citizens.

www.vakuba.ba

BAZEL II - IRB PRISTUP KREDITNOM RIZIKU

bankarstvo-BANKARSKI RIZIK 14 BAZEL II - IRB PRISTUP KREDITNOM RIZIKU Autor rubrike: dr Vesna Matić, specijalista za poslove sa pravnim licima u zemlji UBS ekoleks U evolutivnom konceptu izbora metodoloških pristupa kreditnom riziku koje preporučuje Bazelski sporazum II, IRB pristupi su cilj ...

www.ubs-asb.com

PUNOMOĆJE/POWER OF ATTORNEY

... svojine pred Zavodom za intelektualnu svojinu, drugim upravnim organima i sudovima, kao i u odnosima sa trećim licima. ...

aleksic.biz

Other sites you could try:

Find videos related to Licima