Lahkopove

Univerzavljubljani Fakultetazamatematiko infiziko Oddelekzafiziko

Ionizac…oinstemhitrostnanaöanja, lahkopove£amotako, dapove£amo öteviloelektronov. Pri magnetronskemnapröevanju (slika 8) pod tar£o namestimotrajen magnet.

www-f1.ijs.si

Other sites you could try:

Find videos related to Lahkopove