Kriterij

KRITERIJI ZA UČINKOVITIJE TRGOVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U ...

Zatim je bitno u kojem vremenskom horizontu je taj kriterij primjenjiv. Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke, a u članku će se osvrnuti na sljedeće kriterije odnosno pokazatelje: društvena korist, trošak zagušenja, sati zagušenja, investicijski pokazatelj, implementacija metode ...

bib.irb.hr

STEATOZA JETRE U PACIJENATA SA hIPERLIPIDEMIJOM, DEBLJINOM I ...

Kao kriterij za patološke vrijednosti glukoze u krvi korištene su smjernice Američke dijabetološke asocijacije (ADA), objavljene u junu 1997. u Bostonu, po kojem je glukoza našte 7.0 mmol/l patološki nalaz (126 mg/dl) ili više, (period bez hrane je bar 8 sati) ili slučajno uzet nalaz šećera u ...

saliniana.com.ba

PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ...

Da bi se došlo do te ina kriterija, potrebno je za svaki par ( X i, X j) procijeniti relativnu va nost na taj način da se donositelj odluke odluči za jednu od sljedećih tvrdnja [6]: oba kriterija jednako su va na, kriterij X i je va niji od kriterija X j, kriterij X j je va niji od kriterija X i.

hrcak.srce.hr

ENGLESKI JEZIK VIŠA RAZINA

Deskriptivna statistika za esej Parametar Kriterij A Kriterij B Kriterij C Kriterij D N 15896 15896 15896 15896 M 3,5 3,4 3,7 3,7 SD 1,23 1,07 1,08 1,10 Medijan 4 3 4 4 Minimum 0 (4,2%) 0 (2,6%) 0 (2,5%) 0 (2,6%) Maksimum 5 (17,3%) 5 (12,8%) 5 (17,4%) 5 (19,7%)

dokumenti.ncvvo.hr

University of Split M A R I T I M E F A C U L T Y Dubrovnik J ...

JEDNADŽBA MOĆI ODRŽAVANJA I GRANIČNI KRITERIJ UPORABLJIVOSTI Moguće su dvije optike u gledanju na održavanje broda i njegovih sustava. Ako se pođe od ekstremnih točaka, one bi glasile: a) održavanje broda oslanjajući se na kopnene radionice uz minimalnu posadu; b) održavanje broda ...

www.unidu.hr

Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja ...

Rezultati : Ovisnici koji su uslijed konzumacije droga razvili psihotične epizode, tj. oni koji zadovoljavaju dijagnostički kriterij za shizofreniju i shizofreniji slične poremećaje (F20 do F29) pokazuju značajno višu razinu afektivne empatije kao i ukupnog empatijskog kapaciteta.

www.bioline.org.br

OPĆI PODACI

... rekombinantne DNK; Forenzičke DNK analize - opšti aspekt i njihov kriminalistički značaj; Genska terapija Genetički modificirani organizmi (GMO) i biosigurnost 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3---6 3 6 4 4 2 2 6 6 2 2 2---2 2 2 2 1 1 1 2-1-1---1 1 1 1 1 1-1 1 1-1 Ukupno 45 45 15 10 LITERATURA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Kriterij ...

www.pmf.unsa.ba

The concept of sustainability in the social sciences

Lay, V. (2003) "Proizvodnja budućnosti Hrvatske:integralna odr ivost kao concept i kao kriterij" Društvna istra ivanja , Vol.12, No 3-4:311-334 Lay, V. (2007) "Odr ivi razvoj i vođenje", Društvena istra ivanja, Vol. 16 No 6: 1031-1053 Lehtonen, M (2004), "The environmental-social interface of ...

www.clubofrome.at

*trka*ka potkoljenica *. Iznosimo prikaz slu*aja akutnog

... Impaired muscle Impaired nerve function function slabost mi*ai**asmanjen senzibilitet Muscle weakness Decreased sensibility smanjena maksimalna slabost mi*ai**a mi*ai**na kontrakcijaMuscle weakness Decreased maximal smanjena brzina muscle contractionprovodljivosti *~ivaca Objektivni kriterij za potvrdu sindroma ...

hrcak.srce.hr

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

Na razini EU prihvaćeno je da granični trošak od 20 €/tCO 2 eq predstavlja prag ispod kojeg primjena mjera zadovoljava kriterij troškovne učinkovitosti ( cost-effectiveness ).

www.undp.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Kriterij