Kohdassa

LIMO 2 Veturit

Paineilmaverkosto on rakennettava niin, että se toimii luotettavasti LIMO 1 kohdassa 1.7 määritellyissä liikkuvan kaluston toimintaolosuhteissa.

www.finlex.fi

LIMO 4 Henkilövaunut

Telin rakenteen tulee olla sellainen, että kulkuvarmuus täyttää kohdassa 4.8.3 annetut vaatimukset. Telin kehyksen lujuus on testattava staattisesti ja dynaamisesti määrelehden UIC 515-4 mukaan tai vastaavan Euronormin mukaan sen tultua voimaan. 4.6 Veto- ja puskinlaitteet sekä kaluston ...

www.finlex.fi

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009 ...

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta vertailuasiakirjasta (tiedoksiannettu numerolla* K(2009) 8680)

eur-lex.europa.eu

STANDARD GUARANTEE AND LIABILITY TERMS 06/08

Toimittajan vastuu ei kata seikkoja, jotka olisi voitu havaita kohdassa 3. tarkoitetuissa tarkastuk-sissa, tai tällaisten seikkojen seurauksia. 6.2.

www.reka.fi

AIP SUOMI / FINLAND

VFR FLIGHTS BY NIGHT REF: ICAO, Annex 2, kohta 4.3 REF: ICAO, Annex 2, para 4.3 VFR-lentoja ei saa suorittaa yöllä: VFR flights shall not be conducted by night: a) lähialueen ulkopuolella huolimatta ilmatilaluokasta, ellei lentonäkyvyys ole vähintään 8 KM, paitsi alla kohdassa c) mainitussa ...

ais.fi

Legal Aid. Council Directive 2003/8/EC. Manual 8/2003. Estonia

Manual 8 /2003 Estonsko - Estland - Estland - Eesti - Εσθονία - Estonia - Estonia - Estonie - Estonia - Igaunija - Estija - Észtország - Estonja - Estland - Estonia - Estónia - Estónsko - Estonija - Viro - Estland 4 FI Direktiivin 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia ...

ec.europa.eu

Millaista oppimisen teoriaa ja välineitä tarvitaan ...

EU:n Kestävän kehityksen strategian uusimmassa dokumentissa on kaksi suoraa viittausta oppimiseen (EU 2006, 22 - 23): 1) Ensimmäisessä oppimis-kohdassa korostetaan elämänikäistä oppimista, mutta ei mitenkään täsmennetä sitä.

arkisto.kasvatus.net

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten ...

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

eur-lex.europa.eu

Reittiohjeet Bulleråsiin Vaasan keskustasta: 1. Kulje ...

Käänny vasemmalle kohdassa 724/Alskatintie, Jatka väylää 724 19,2 km • 10.Käänny vasemmalle kohdassa 7242/Vallgrundintie 9,3 km • 11. Käänny oikealle kohdassa 7242/Bulleråsvägen 0,6 km • 12.

www.bulleras.fi

ilmestyi ensi kerran v. 1790. Se sisälsi 26 laulua ...

Kokoelmasta tuli nopeasti hyvin suosittu. Vuoteen 1865 mennessä siitä oli otettu 22 painosta eri puolella maata. Laulujen sanat ovat nähtävissä kohdassa 12.

www.rukoilevaistenkirjat.fi

Other sites you could try:

Find videos related to Kohdassa