Klijentima

Company Profi le

Naš cilj ostaje nepromenjen - pružiti najbolje našim klijentima, partnerima, zaposlenima i društvu u celini. Ovaj cilj mi ostvarujemo rukovođeni čvrsto defi nisanim vrednostima: Kvalitet - mi kontinuirano radimo na sopstvenom razvoju, primeni najnovijih tehničko - tehnoloških dostignuća i "know ...

www.ep-oprema.rs

MARKETING INFORMACIONI SISTEMI MARKETING INFORMATION SYSTEMS

Organizacije svih veliĉina osećaju „efekat talasanja" koje Internet omogućava klijentima, dobavljaĉima i konkurenciji. Ovaj pritisk je posebno akutan u marketinškoj funkciji gde informacione tehnologije dotiĉu klijente i postaju najbitniji faktor u stvaranju superiorne vrednosti za kupce.

www.famns.edu.rs

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Svaki od aspekta organizacione kulture operacionalizovan je preko određenog broja indikatora: 1.vrednosne orijentacije zaposlenih (indikatori): a.odnos prema klijentima, b.orijentacija na učinak, c.orijentacija na kvalitet, d.orijentacija na inovacije, e.orijentacija na tehnologiju, f.orijentacija na ...

www.famns.edu.rs

HP Technology Services

page 2 April 15, 2005 Agenda • HP Technology Services • Portfolio • eSupport (ITRC, ISEE) • Tim za odnos sa klijentima-Customer Relations Team

h41191.www4.hp.com

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA VOJVOĐANSKE BANKE AD NOVI SAD

Poslovi elektronskog bankarstva odnose se na sledeće grupe usluga: - usluge informativnog servisa klijentima Banke i - usluge platnog prometa koje se odnose na bezgotovinska plaćanja Article 30 Electronic banking operations refer to the following service groups: - Information services to the Bank's ...

www.voban.co.rs

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ...

Napomena: prodaja deviza klijentima se vrši do 16:00h radnim danima / COT for selling FCY to the clients 16:00 Raiffeisen banka a.d. Beograd * Telefon +381 11/3202100 * SWIFT: RZBSRSBG* Internet http://www.raiffeisenbank.rs

www.raiffeisenbank.rs

Lista IT partnera

Schneider Electric Srbija d.o.o. + 381 11 3773 100 podrska.klijentima@ rs.schneider-electric.com Lista IT partnera Naziv kompanije Grad Poötanski broj Adresa Telefon Fax E-mail WEB site vrsta partnera Direct Link d.o.o. Beograd11000 Mike Alasa 9 +381 11 321 51 69 [email protected] www.dl.rs IT ...

www.schneider-electric.rs

Godisnji Izvjestaj 2010

Izražavam iskrenu zahvalnost cijenjenim klijentima i svim poslovnim partnerima, koji poslujući sa Bankom daju značajan doprinos ukupnom poslovanju Banke i realizaciji zajedničkih ciljeva.

www.unionbank.ba

Komercijalna Banka - Serbian Mega Bank

Na{im klijentima smo obezbedili i najobuhvatniju i najkvalitetni-ju ponudu karti~arskih proizvoda koji im omogu}uju savremeno, lako i sigurno bezgotovinsko pla}anje.

www.promoney.rs

Centrobanka on the road to strategic partnership

O~ekuje-mo da u narednom periodu klijenti po~nu zna~ajnije da investiraju u hartije od vrednosti, tako da }emo pratiti privatizaciju preduze}a u svim fazama i omogu}iti klijentima da u njoj u~estvuju.

www.promoney.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Klijentima