Klijenta

Uputstvo za podešavanje news klijenta

BeotelNet, Makenzijeva 56, 11000 Beograd tel:011/308-0018 fax:011/308-0021 ©2004 BeotelNet odaberite u Outlook Express-u: 1. Tools ... Accounts ...

www.beotel.net

UPUTSTVO ZA PODEäAVANJE MAIL KLIJENTA

UPUTSTVO ZA PODEäAVANJE MAIL KLIJENTA odaberite u Outlook Express-u: 1. Tools ... Accounts ... Add ... Mail 2. U polje Display name ukucajte svoje ime i prezime Kliknite Next > 3.

www.beotel.net

COMMISSION DIRECTIVE 2006/70/EC of 1August2006

COMMISSION DIRECTIVE 2006/70/EC of 1August2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of'politically exposed person'and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for ...

eur-lex.europa.eu

Na osnovu člana 28.. Zakona o deviznom poslovanju (»Sl ...

UniCredit Bank Srbija a.d. 3 OBAVEZE KLIJENTA UNDERTAKINGS OF THE CLIENT Član 5.Article 5

www.unicreditbank.rs

Sporazum o pravilima i uslovima za kori²enje elektronskih ...

4 Audio zapise i ra*unarske zapise o datom usmenom nalogu od strane Klijenta Banka je du Ána da *uva 5 godina, ra*unaju˛i od dana kada je nalog dat. Banka ne snosi odgovornost za Âtete nastale: •realizacijom usmenih naloga platnog prometa, izvrÂenja bankarskih transakcija kori²enjem Servisa ...

rol.raiffeisenbank.rs

Gazette of the Republic of Serbia No. 62/2006) and Section 3 ...

Banka će izvršiti plaćanja ili postupiti u skladu sa nalozima ili instrukcijama Klijenta tek pošto su svi dole navedeni uslovi ispunjeni na način koji je zadovoljavajući po oceni Banke The Bank shall make payments or act as ordered or instructed by the Client only after all requirements listed ...

www.unicreditbank.rs

VOJVODJANSKA BANKA A

Account block (due to unsettled liabilities, orders of state authorities…) 100 dinara RSD 100 Izdavanje potvrda na zahtev klijenta Issuing of ad-hoc receipts upon client request 300 dinara RSD 300 Obračun kamate na zahtev stranke uz pismeni dokaz Issuing of written calculation of interest at client's ...

www.voban.co.rs

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA VOJVOĐANSKE BANKE AD NOVI SAD

Opšti uslovi poslovanja dopunjavaju posebno ugovorene uslove između klijenata i Banke, što se obezbeđuje ugovorom zaključenim između klijenta i Banke.

www.voban.co.rs

UGOVOR O POSREDOVANJU U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Banka se obavezuje da za potrebe Klijenta obavlja sledeće poslove:-izvröi proveru vlasniötva u Centralnom registru hartija od vrednosti;-da izvröava naloge za kupovinu i/ili prodaju hartija od vrednosti;-pisanim putem obavesti Klijenta u slučaju neslaganja naloga sa podacima u Centralnom registru ...

www.bancaintesa.rs

II USLUGE DOSTAVE IZVODA / DELIVERY SERVICE OF ACCOUNT ...

Gasenje dinarskih i deviznih racuna na zahtev klijenta 500,00 RSD Cancelation of lcy and fcy account by client's request 6. Otvaranje dinarskih i deviznih racuna Opening of lcy and fcy accounts 7.

www.eurobankefg.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Klijenta