Klici

Display song of parti-coloured bat Vespertilio murinus ...

Končni klici svatbenih napevov s treh lokalitet so bili v štirih merjenih parametrih statistično značilno različni. Obravnavani so mo ni vzroki za različnosti.

web.bf.uni-lj.si

Kako ravnati z vinjeto

Vse potrebno v zvezi z izdajo nadomestne vinjete lahko osebno ali po pošti uredite v Cestninskem uporabniškem centru (CUC), Grič 54, 1000 Ljubljana, telefon: 080 15 03, klici iz tujine: +386 1 518 83 64.

www.dars.si

cenik - predplačniški bob paket

Izključeni so klici na posebne številke, klici v tujini, klici v tujini, prenos podatkov v Sloveniji in tujini. začetni bonus je na voljo 12 mesecev. ena minuta pogovora šteje kot eno sporočilo sms.

www.bob.si

Kako ravnati z vinjeto

centru (CUC), Grič 54, 1000 Ljubljana, telefon: 080 15 03, klici iz tujine: +386 1 518 83 64 Zaradi morebitne spremembe predpisov glede izdaje nadomestne vinjete in povračila njene kupnine, vas

www.dars.si

cenik - naročniški paket bob

Cene vključujejo DDV. klici na posebne številke posebna storitev številka cena z vključenim DDV nujni klic 112 Brezplačno gasilci 112 Brezplačno prva pomoč 112 Brezplačno policija 113 Brezplačno prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah 080 1000 Brezplačno info o telefonskih ...

www.bob.si

telefonija Internet Mesečna naročnina

Brezplačni klici v omrežju Telemac h. do 4Mbps / 512 Kbps . 42. Totalni M+: Razširjen paket + osnovni digitalni sprejemnik : Brezplačni . klici v omrežju Telemach

www.tvsistemigorjup.net

Mesečna naročnina

Brezplačni klici znotraj Elkatv, Telemach, Detel: 27. S + 512 /256 kbps. Razširjeni paket 121 programov: vključena. 65: Brezplačni klici znotraj Elkatv, Telemach, Detel

www.elkatv.net

Paket Hitrost

Brezplačni klici znotraj Elkatv, Telemach, Detel: 25 EUR. S + 384 /128 kbps. Razširjeni paket 109 programov: vključena. 64: Brezplačni klici znotraj Elkatv, Telemach, Detel

www.elkatv.si

OBJAVA SPREMEMBE CEN KLICEV V MEDNARODNEM PROMETU

Cenik na odprtem širokopasovnem omre ju (OŠO) - podro * je Postojna V poglavju 2.1 Cene klicev se spremeni opomba in vse postavke 2.1.3. klici v mednarodna omre ja (cene po obmo*jih, razporeditev dr av, uvede se mobilni dodatek) Obvestilo naro*nikom V primeru, da se s spremembami ne strinjate ...

www.telekom.si

NI JI STROŠKI TELEFONIRANJA V TUJINO

Microsoft Word - mvoip.docx. Predpla*niška storitev Mobilni VoIP: • do 95% cenejši klici v tujino • brez naro*nine ali vezave, • vaša mobilna številka ostane nespremnjena in • deluje vedno in povsod • brezpla*ni klici med uporabniki pr • spremljanje porabe, kredita,...,preko ...

www.travelsim.si

Other sites you could try:

Find videos related to Klici