Karticama

Komercijalna Banka - Serbian Mega Bank

Paralelno sa ovim, ubrzano razvijamo mre`u bankomata i POS terminala, koji }e omogu}iti da se prednosti bezgotovinskog pla}anja karticama jo{vi{e iska`u.

www.promoney.rs

HOODMAN, MICNOVA-priborzafotoi videosnimanje

Takavčitačdolaziu kompletusovimadapteromazajamčenoradisamosHoodmanovim RAWSDHC karticama. S adapteromdolaziizaštitnakutija. http://www.hoodmanusa.com HOODMAN, MICNOVA-priborzafotoi videosnimanje Hoodman: Cinema Kit Pro Usetusenalazi: HoodLoupe 3.0, HoodMAG 3.0, &HoodCrane ...

www.prizma-foto.com

SVE NAŠE INTELIGENTNE SOBE/APARTMANI POSEDUJU:

• Plaćanje gotovinski i karticama : MASTERCARD, MAESTRO, VISA CARD, DINERS . CARD, DINA i AMERICAN EXPRESS . We accept Credit cards : MASTERCARD, MAESTRO, VISA CARD, DINERS

hotelprag.rs

UVOD INTRODUCTION

Nedavno razvijeni POS terminal učiniće naš kiosk multifunkcionalnim prodajnim mestom, gde će kupci moći, ne samo da u prolazu kupe sve što im je potrebno, već i da tu kupovinu obave platnim karticama, plate račune za struju i komunalije, dopune kredit za svoj mobilni telefon ili se okušaju u ...

www.futuraplus.rs

AKCIJSKE CIJENE / ACTION PRICES 02/2012

akcijske cijene / action prices 02/2012 • cijene se odnose se na gotovinsko plaĆanje a kod plaĆanja karticama, navedene cijene uveĆavaju se za 10%

www.hotel-fala-zg.hr

Name to be embossed on the card (Popunite kompletno i čitko ...

outstanding amount PODACI O DRUGIM KARTICAMA / OTHER CARDS DATA: ne/ no Master VISA Diners Banka izdavaoc/ issuing bank: Datum isteka/ Expiry date: POPUNJAVA PROCREDIT BANK / FILLED BY PROCREDIT BANK

www.procreditbank.rs

Banca Intesa Will Pay 277 Million EUR for

Lidersku poziciju i u ovom segmentu poslovanja potvr|uje podatak da se vi{e od 90% prometa MasterCard platnim karticama u zemlji obavlja preko Delta Banke.

www.promoney.rs

HOTEL

... atajasobekojukor is ti-Dr*~anjeku**nihljubimacajedozvolj enouskladusaku**nim re dom ho tela-Hotelzadr*~avapravonaplate kaznenihpenalauslu*ajunepojavljivan jag os tailiotkaza POSEBNIUSLOVIPRODAJE-Pla**anjesevr*ai avansnoiliponapu*at anjuhotela-Postojimogu**nostpla**anjaplatnimilik re dit nim karticama ...

taratours.rs

CjeNik soba / Room Rates

Hotelski račun možete platiti na recepciji hotela gotovinom ili kreditnim karticama (American Express, Diners Club, MasterCard, Visa, Maestro).

zoo-hotel.com

Branko Graovac master rad

karticama, digitalnog vodenog žiga na fotografije ili biometričkih podataka na hologram. Na ovaj način identifikacione kartice će izgledati kao i ranije.

www.seminarskirad.biz

Other sites you could try:

Find videos related to Karticama