Jezov

Introduction

Abbreviations used are: CHS = Coll. H EINZ , Schwanfeld; CFO = Coll. F RANZEN , Oberneuching; CGR = Coll. G EBERT , Schleife-Rohne; CHJ = coll. H AJDAJ , Jezov; ZSM = Zoologische Staatssammlung, München.

www.cicindela.de

Nomenclatorial, taxonomic and faunistic notes on some ...

... Coll. P. Bulirsch, Prague, Czech Republic cEGG Coll. M. Egger, Wattens, Austria cERB Coll. D. Erber: in Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt/Main, Germany, (Damir Kovae) cFACCH Coll. S. Facchini, Piacenza, Italy cFAR Coll. J. Farka«, Prague, Czech Republic cHAJ Coll. E. & P. Hajdaj, Jezov, Czech ...

www.landesmuseum.at

Hidrozan

Uporaba Hidrozan je uporaben za Ç hidroizolacijo različnih betonskih površin v visokih in nizkih gradnjah, Ç izoliranje podstavkov, vla nih zidov, kletnih prostorov, rezervoarjev za pitno vodo, čistilnih naprav, Ç tesnenje kanalizacij, rovov, tunelov, jezov in podobnih objektov proti vlagi ali ...

www.cinkarna.si

Male hidroelektrarne ESHA-SL-ok

Pri MHE pa gre na~elno za prosti vodni tok reke, pri katerem izgradnja ve~jih jezov in rezervoarjev ni potrebna. Lo~imo dva osnovna tipa turbin: RAST MHE KAPACITET V LETIH 1980 DO 2010 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Instalirana mo~ v EU(MW) 5900 6700 7700 9000 9600 10300 11000 Instalirana mo~ v svetu (MW) 19000 ...

www.erec.org

Gabioni – košare s kamenjem

zavarovanja obrežij in jezov. Ostale možnosti uporabe: samostojne košare za kamenje v vrtovih, sedežne klopi, stebriči, košare za cvetje, oblikovanje sejemskih stojnic, utrjevanje robov poti.

www.njiva.si

V GOZDU RASTE TOPLOTA Vloga gozdov pri vzdrževanju podnebja

•Poplavni (listnati) gozdovi v ni inah so zaradi izsuševanja, sečnje in gradnje jezov skoraj povsem izginili. •Gozdovi v Sloveniji so zaradi goratosti in te ke prehodnosti ter med najbolje ohranjenimi v Evropi •Na ozemlju Slovenije smo zgodaj začeli z varovanjem gozdov, po II. svetovni vojni ...

www.aure.si

2D MODELIRANJE ZADRŽEVALNIKOV V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI ...

sanacija in dvig nasipov po dogodku leta 1990 ter poglobitev struge Savinje zaradi 2 porušenih jezov (Letuš, Polzela) in intenzivnejše rečne dinamike.

www.vgb.si

ABHANDLUNGEN DER GEOLOGISCHEN BUNDESANSTALT

... and middle-late Frasnian, ?Famennian breccia; 31 = Ujezd, carbonates, Eifelian, Frasnian, ?Famennian; 32 = Cerna Hora, carbonates, siliciclastics, ?Frasnian-Famennian; 33 = Lelekovice, platform carbonates with quartz sand, strongly folded, slightly metamorphosed, Givetian; 34 = Uhrice-Jezov ...

www.geologie.ac.at

Kodirniseznam SKP‐08,abecedni

9312 Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah • Delavec za preprosta dela pri gradnji jezov 9312 Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah • Delavec za preprosta dela pri gradnji stavb 9313 Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah ...

www.stat.si

Dejstvo 1: evropske vode so

vodotokov, kot je gradnja novih jezov. Škodo povzročajo gospodinjstva, industrija in kmetijstvo, urbani razvoj, obramba pred poplavami,

ec.europa.eu

Other sites you could try:

Find videos related to Jezov