Javnog

SAOPŠTENJA / COMMUNICATIONS Ahmet Burçin Yereli, DOI:10 ...

85 Jel Classification: E 26, H 63 SAOPŠTENJA / COMMUNICATIONS Ahmet Burçin Yereli, DOI:10.2298/EKA0773085B İbrahim Erdem Seçilmiş and Alparslan Başaran* SHADOW ECONOMY AND PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY IN TURKEY SIVA EKONOMIJA I ODRŽIVOST JAVNOG DUGA U TURSKOJ ABSTRACT: The aim of this study ...

www.doiserbia.nb.rs

JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE – STANJE I PERSPEKTIVE - THE ...

jer je u~e{}e javnog duga u vrednosti BDP prelazilo 80%, odnosno bilo je okoEconomic Annals no 164, January 2005 - March 2005 131 Javni dug Republike Srbije – stanje i perspektive

www.doiserbia.nb.rs

Gerontologija - uža specijalizacija iz javnog zdravstva

MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 2, 341 - 345 341 Gerontologija - uža specijalizacija iz javnog zdravstva Gerontology - A Public Health Subspecialty Spomenka Tomek-Roksandić 1, Goran Perko 1, Mate Ljubičić 2, Hrvoje Radašević 1, Ana Puljak 1, Diana Mihok 1, Luka Kovačić 3, Zvonko Šošić 3 1 ...

hrcak.srce.hr

Commission Communication on State aid elements in sales of ...

en EUROPA > European Commission > DG Competition Contact | Search | What's new? | Commission Communication on State aid elements in sales of land and buildings by public authorities (97/C 209/03) (Text with EEA relevance) (Only the version published in the OJ is authentic.

www.aztn.hr

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

1 ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspola u organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti ...

www.bezbednost.org

INTERIM REPORT

Aktivnosti Na sastancima odr anim tokom boravka međunarodnog pravnog eksperta u Beogradu prezentovana je analiza pozitivnog zakonodavstva Srbije koje se odnosi na oblike i status privrednih društava/ preduzeća i, posebno, preduzeća koja obavljaju funkcije od javnog interesa i ukazano na moguća ...

www.forestryprojectserbia.org.rs

Master program sa dvostrukom diplomom ''Ekonomija i ...

''Program je ponudio blagovremen i adekvatan odgovor na potrebe reforme javnog sektora u BiH. Modernizacija javnog sektora je globalni proces, a kvalitetna edukacija ključni pokretač promjena .

www.efsa.unsa.ba

Olinka Viπtica ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA KULTURE

Jedna od prvih akcija Ministarstva kulture nakon izbora 2000. bila je usmjerena trans-parentnosti rada samoga Ministarstva, a to znaËi i moguÊnosti javnog ispitivanja i dijalo-ga o kulturnoj politici koju ono vodi.

www.culturenet.hr

protiv javnog reda i mira.

Branka Žigante Živković: Javno mjesto, verbalni napad i izvanbračna zajednica Polic. sigur. (Zagreb), godina 19. (2010), broj 3, str. 367-368 $%&'()*(+,-*%./01230%&'(4/2.,2%4/2562%'(&'-)078'2,2%3(%0%9:;99%<;%10/2%.(%85=2,% 04-.+8+(/3.>-4%-63(>+2%8%52%&-./3()870%3(%8*2/2%05,(*8'(,-. +%.+2,2'2 ...

www.mup.hr

Svjetska zdravstvena organizacija

Regionalna skupština SZO za Europu odr ava se svake godine u rujnu kada izaslanstva 53 dr ava Europske regije imaju priliku ne samo prikazati pojedinačna postignuća u svojim dr avama već imaju prilike dati svoj doprinos razvoju javnog zdravstva cijele regije.

www.mzss.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Javnog