Izjavljujem

Cardholder dispute form - Obrazac za reklamacije klijenata[1]

o stalo/ othe r_____ Podnoseći ovu reklamaciju, izjavljujem / By submitting this claim, I hereby declare : ⃞ Kartica je cijelo vrijeme u mom posjedu i nije prijavljena kao izgubljena ili ukradena / My card has always been in my ...

www.splitskabanka.hr

DIPLOMSKI RAD

Izjavljujem da sam rad radio samostalno koristeći znanje stečeno tijekom studija i . nevedenu literaturu. Zahvaljujem se mentoru doc. dr.sc. Nevenu Duiću na pomoć

bib.irb.hr

DIPLOMSKI RAD

Izjavljujem da sam rad radio samostalno koristeći znanje stečeno tijekom studija i nevedenu literaturu. Zahvaljujem se mentoru doc. dr.sc. Nevenu Duiću na pomoći pri izradi rada.

powerlab.fsb.hr

POSLOVNICA/BRANCH OFICCE: DATUM/DATE:

Podnose ći ovu reklamaciju, izjavljujem / By submitting this claim, I hereby declare : Kartica je cijelo vrijeme u mom posjedu i nije prijavljena kao izgubljena ili ukradena.

www.splitskabanka.hr

POTVRDA O IVOTU LIFE CERTIFICATE

www.mirovinsko.hr Tiskanica 4.2.1. - Potvrda o ivotu radi isplate u inozemstvo (hrvatsko-engleski tekst) IZJ AVA STATEMENT Ovime izjavljujem da sam nisam od u radnom odnosu, odnosno da se ba vim ne bavimsamostalnom djelatnošæu na temelju koje sam obavezno osiguran.

www.mirovinsko.hr

UGOVOR O DINARSKOM KREDITU SA DEVIZNOM KLAUZULOM ZA KUPOVINU ...

Potvrđujem da sam upoznat sa sadržajem politike Halcom BG CA i izjavljujem da ću se ponašati u skladu sa njom. (With my signature I guarantee for the truth of the data in this request form and allow its use in the certificate in accordance with the Halcom BG CA Certificate Policy provisions and ...

www.kombank.com

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA

/ Remarks (e.g. on purpose of introduction, details of accomodation for live specimens etc.) Prila em potrebnu dokumentaciju i izjavljujem da su svi navedeni podaci, prema mojim saznanjima i uvjerenju, točni.

www.min-kulture.hr

Glossary of legal terms

IZJAVA SVJEDOKA “Ja, (ime i prezime) iskreno i istinito, izjavljujem da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju, istina, potpuna istina i ni‰ta drugo nego istina.” ∫¶E∫£∫NH¢H§ø™H “EÁÒ, (Ô/Ë...), ‰ËÏÒÓˆ Î·È ‚‚·ÈÒÓˆ Â›ÛËÌ·, Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ ...

www.vits.com.au

Name to be embossed on the card (Popunite kompletno i čitko ...

Potpis bankarskog službenika/ Bank officer’s signature: consumer business employee cash covered Izjavljujem da su svi dati podaci tačni.

www.procreditbank.rs

Zahtjev za izdavanje vize

... Full name and address of person/company you are visiting Zahtjev se odnosi za period od - do Application refers to the period from - to Vrsta vize Type of visa Tranzit Transit 1 (jedan) ulaz-izlaz 1 (one) entry-exit 2 (dva) ulaza-izlaza 2(two) entries-exits Više ulaza-izlaza Multiple entry-exit Izjavljujem da su ...

www.gk-montenegro.de

Other sites you could try:

Find videos related to Izjavljujem