Izhajajo

OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI ...

Mo nost pridobivanja primernih kazalcev omejuje majhna velikost ob*in. Za ob*ine so na voljo podatki, ki izhajajo iz administrativnih virov, ...

www.stat.si

REGISTRSKI POPIS PREBIVALSTVA V LETU 2011 – NOV IZZIV ...

Slabe strani registrskega popisa v najve čji meri izhajajo iz popolne odvisnosti od obstoje čih administrativnih oz. statisti čnih virov ter njihove kakovosti: − vsebina ...

www.stat.si

GLOSSARY OF PHYTOSANITARY TERMS

... ki izhajajo iz odgovornosti, navedenih v kodeksu Bark-free wood bois exempt d'écorce Les brez lubja Wood from which all bark excluding the vascular cambium, ...

www.furs.si

Softswitch architecture remodelling for new generation IP ...

... ki izhajajo iz IMS koncepta, ki ni vezan na konkretni produkt, ampak je primeren kot mo en predlog za ponudnike klicnih stre nikov tako fiksne kot mobilne domene, ...

lt.fe.uni-lj.si

STRATEGIJA ZA KREPITEV ZDRAVJA IN AKCIJSKI NAâRT ZA ...

Te neenakosti veãinoma izhajajo iz socialno - ekonomskega položaja posameznikov in regij. Ta pogojenost izvira iz socialne stratifikacije, ...

ec.europa.eu

W e l c o m e t o D a n f o s s

... ki izhajajo iz modela portfelja dobaviteljev Kriti * ni Standardni Strateški Vzvodni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Fleksibilnost in razvojni potencial Pogajalska m o * Standardni Kriti * ni Strateški Vzvodni velike koli*inestrateški visoko nab.tveganje material velike koli*ine vzvodni nizko nab.tveganje material majhne koli*ine ...

www.planetgv.si

ORGANIZIRANJE PROTOKOLARNEGA DOGODKA

Te razli*nosti izhajajo iz razli*nih dru benih ureditev, razli*nih veroizpovedi ter kulturnih in drugi razlik med posameznimi dr avami. Protokol in njegova pravila morajo poznati vsi, ...

diplome.fov.uni-mb.si

PREBAVNA MIKROBIOTA KOT DEJAVNIK PRI RAZVOJU DEBELOSTI ...

študije na drugih modelih, ki ne izhajajo iz monogensko pogojene genetske okvare. Kot smo že omenili, z genetiko ne moremo pojasniti hitrega povečevanja števila prekomerno debelih ljudi po

aas.bf.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI

Upoštevati pa mora tudi prepovedi in omejitve, ki izhajajo iz ZDR in so zanj kogentno zavezujoče, in sicer ne sme kršiti načela prepovedi diskriminacije in enake obravnave glede na spol; ...

www.fu.uni-lj.si

UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU Robert ...

izvedbo naloge smo upoštevali navodila za izvajanje monitoringa, ki izhajajo iz omenjene zakonodaje. Metodologija za dolo čitev približnih mest vzor čenja: • Pregled ...

www.p-ng.si

Other sites you could try:

Find videos related to Izhajajo