Inostranstvu

Tarifnik za fizicka lica 16 05 2011

Doznaka prema inostranstvu Outgoing payments in FC 7. Hitne doznake prema inostranstvu 1.000,00 RSD + cena doznake Urgent outgoing payments in FC prema inostranstvu / standard outgoing payment in FC

www.eurobankefg.rs

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ...

Pla ćanje obaveza prema inostranstvu klijent banke može izvršiti koriste ći devizna sredstva u valuti pla ćanja sa svog deviznog ra čuna.

www.raiffeisenbank.rs

pitanja i odgovori

bankarstvo - banke u inostranstvu " koja je objavljena u "Sl. glasniku RS br 44/2009 i 64/2009 (u daljem tekstu: Odluka). Ovom Odlukom se regulišu i propisuju uslovi pod kojima i način na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu.

www.ubs-asb.com

UPUTSVO ZA POPUNJAVANJE NALOGA ZA PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU

Société Générale Banka Srbija AD Zatvoreno akcionarsko društvo Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b 11070 Novi Beograd Srbija Tel: +381 (0)11 30 11 400 Fax: +381 (0)11 30 11 400 Info tel: +381 (0)11 30 11 555 www.societegenerale.co.yu www.socgen.com Upisani kapital: 12.896.202.350,00 ...

www.aktivasistem.co.rs

Nalog 70-Upustvo o popunjavanju Naloga za placanje prema ...

UPUTSVO ZA POPUNJAVANJE NALOGA ZA PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU Plaćanja prema inostranstvu su regulisana Odlukom NBS o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima .

www.nobysistem.com

Banka Poštanska štedionica a

Banka Poštanska štedionica a.d., Beograd TEL: 3024-520 FAX: 3024-805 SWIFT: SBPORSBG STALNE INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE LISTA KORESPONDENTSKIH BANAKA U INOSTRANSTVU Currency Correspondent Bank SWIFT CODE EUR Deutsche Bank, Frankfurt DEUTDEFF EUR PSK/BAWAG, Vienna OPSKATWW EUR Standard Chartered ...

www.posted.co.rs

/ Price List for Credit Cards TARIFA ZA KREDITNE KARTICE

3% min 240 RSD 3% min 240 RSD 3% min 240 RSD 3% min 240 RSD _ Transakcije u inostranstvu / Fee for usage abroad 1.25% 1.25%

www.eurobankefg.rs

Kontni Okvir / Layout of Chart of Accounts

KONTNI OKVIR / LAYOUT OF CHART OF ACCOUNTS 7 413 - Obaveze po emitovanim hartijama u periodu du em od godinu dana 413 - Liabilities for long-term securities 414 - Dugoročni krediti u zemlji 414 - Long-term loans - domestic 415 - Dugoročni krediti u inostranstvu 415 - Long-term loans ...

www.pregled-rs.rs

BEZUSPEŠNO DOSTAVLJANJE TUŽBE PRAVNOM LICU NA ADRESU IZ ...

Dostavljanje je pokušano statutarnom zastupniku, a navodi se da je on u inostranstvu. To znači da je njegova adresa takođe tačna (tako se očigledno saznalo da je lice u inostranstvu).

www.ubs-asb.com

Other sites you could try:

Find videos related to Inostranstvu