Hirurgija

Joki ć R , Miloševi ć Joki ć R , Anti ć J, Marinkovi ć

Joki ć Radoica SCI М Hirurgija- De čja abdominalna hirurgija 1. Joki ć R , Miloševi ć P, Konstantinidis G, Vlaški J, Beserminji M. Pancreas divisum: analysis and therapeutic alternatives with case report.

www.medical.uns.ac.rs

www.doiserbia.nb.rs

www.doiserbia.nb.rs

REKANALIZACIJA SUSUŽŽENIHENIH KORONARNIH ARTERIJA Šta je ...

““bbypassypass”” hirurgija hirurgija OOtvaranje grudnog tvaranje grudnog kokošša jednom a jednom incizijom odincizijom od 1010 cmcm.. Kosti grudnog koKosti grudnog košša a

www.medfak.ni.ac.rs

Voved Introduction

... 2004; 1-2: 75-86 75 FUNDAMENTALNI ASPEKTI I PRVI^NI REZULTATI OD KLINI^KA PRIMENA NA KOMBINIRANA ELEKTRO I AKUSTI^NA STIMULACIJA NA AUDITIVEN SISTEM Jan KIEFER 1 Johan TILAJN 2 Kristof fon ILBERG 1 Tomas FENIGDORF 1 Ekhard STIRCEBEHER 1 Rajner KLINKE 2 Volfgang G[TETNER 1 Klinika za HNO-Hailkunde, hirurgija za glava ...

jser.fzf.ukim.edu.mk

Abdominalna hirurgija i gastroenterologija-barkod

Spisak prijavljenih barkodova na dan 02.11.2011. u Abdominalnoj hirurgiji i gastroenterologiji Abdominalna hirurgija i gastroenterologija-barkod

www.rzzo.rs

RECENT ADVANCES IN PLASTIC SURGERY IX BALKAN SYMPOSIUM IN ...

PLASTIC SURGERY RECENT ADVANCES IN PLASTIC SURGERY IX BALKAN SYMPOSIUM IN BELGRADE th th August 26-28, 2011 Meeting venue and live surgical demonstrations: Galathea Clinic Social events: Galathea Polyclinic R. A. P. S. PROGRAM Organization: Mico Djuricic, M. D. Luiz S. Toledo, M. D. Sponsor ...

www.galathea.rs

PROGRAM

13 Sala I / Hall I 12.00 - 14.00 Hipertenzija i vaskularna hirurgija Moderatori: Ž. Maksimović, L. Davidović, V. Stojanov Ž. Maksimović Hipertenzija i vaskularna hirurgija Hypertension and vascular surgery V.Stojanov Etiopatogeneza hipertenzije kod vaskularnih bolesnika Ethiopatogenesis of hypertension in ...

www.uhsrb-liga.rs

Regional Surgical Workshop of hypospadias repair in children ...

27th and 28th November 2009. Nis Serbia Pediatric surgery and Orthopedic Clinic Clinical centre NIS Pediatric surgery and Orthopedic Clinic Regional Surgical Workshop of

www.savaperovic.com

MILAN VIŠNJIĆ DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA REDOVNI PROFESOR

MILAN VIŠNJIĆ DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA REDOVNI PROFESOR KATEDRA Hirurgija PREDMET Hirurgija sa ratnom hirurgijom - Plastična hirurgija E mail [email protected] GODINA STICANJA POSLEDNJEG ZVANJA 2001 GODINA I MESTO ROĐENJA 1950, Kupinovo, Kuršumlija DOKTORSKA TEZA "Mogućnosti ...

www.medfak.ni.ac.rs

ZNAČAJ ULTRAZVUČNOG PREGLEDA U PREOPERATIVNOJ PRIPREMI ZA ...

Laparoskopska hirurgija je široko primjenjena u svijetu, a sve više i na našim prostorima. Da bi laparoskopski hirurški zahvat bio uspješno doveden do kraja vrlo je značajno imati kvalitetnu prethodnu dijagnostičku obradu.

www.ljkzedo.com.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Hirurgija