Grupi

spisak grupi - 2011

Microsoft Word - spisak grupi - 2011.doc ...

www.btu.bg

Lečenje zatvorenih preloma pilona tibije kombinacijom ...

Nije bilo značajne razlike u procentu za-rastanja između grupa, ali je registrovan veći procenat postoperativnih komplikacija (infekcije mekih tkiva i osteomijelitis) u grupi bolesnika lečenih osteosintezom pločicom i zavrtnjima.

www.doiserbia.nb.rs

Frequency of uterine rupture at delivery and accompanying ...

rupturu uterusa u našoj grupi imali su prethodni carski rez i miomektomija u odnosu 33 : 4. Inkompletne rupture uteru sa bile su češće i zabeležene su kod 26 (70,27%) bolesnica,

www.doiserbia.nb.rs

FARMAKOLOŠKE OSOBINE DIKLOFENAKA I PARACETAMOLA KOD OGLEDNIH ...

noj grupi / broj grčeva u kontrolnoj grupi x 100 Po završetku farmakodinamičkih ispitivanja, životi nje su intramuskularno primile cefotaksim, 30 mg/kg i

www.medical.uns.ac.rs

WOMEN IN POLITICS MEAN TANGIBLE GAINS FOR DEMOCRACY

FOR IMMEDIATE RELEASE GRUPI JOFORMAL I GRAVE DEPUTETE Tuesday, March 8, 2011 KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS WOMEN IN POLITICS MEAN TANGIBLE GAINS FOR DEMOCRACY The profound effect that women in government can have on the democratic process was the subject of a lecture organized today in ...

www.ndi.org

PRISUSTVO NA ADENOIDNI VEGETACII NAZALEN GOVOR I NAMALUVAWE ...

Materijal i metodi Material and Methods Klini~koto isleduvawe be{e sprovedeno kaj 68 deca, na vozrast od 3-17, koi bea po-deleni vo dve grupi, vrz baza na rezultatite dobieni pri digitalna palpacija na epifa-rinks i fiberepifarongoskopija.

jser.fzf.ukim.edu.mk

INFEKCIJA EPSTEIN-BARR VIRUSOM U POPULACIJI NOVOG SADA THE ...

U grupi ispitanika uzrasta do 29 godina bilo je 6,8% osoba sa ranom akut-nom infekcijom EBV dok je u starijoj dobnoj grupi ovaj broj opao. χ² testom utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika u učestalosti osoba starijih od 18 godi-na, koje su u fazi rane akutne infekcije EBV, prema nji- ...

www.medical.uns.ac.rs

Rezime Abstract

Spored ishodot pacientite bea podeleni na tri grupi: pre`iveani bez sekveli, pre`iveani so sekveli i pa-cienti so letalen ishod. Varijablite (pol, vozrast, traewe na simptomite pred hospitalizacijata, etiologija) se anali-zirani kaj trite grupi, so cel da se utvrdi nivnoto mo`no vlijanie vrz ishodot.

jser.fzf.ukim.edu.mk

PROGRESSIVE FORMS OF MULTIPLE SCLEROSIS: CORRELATION WITH T1 ...

U grupi bolesnika sa PPMS 24 bolesnika (53,3%) je bilo `enskog pola, a 21 (46,7%) mu{kog pola dok je u grupi bolesnika sa SPMS bilo 34 (75,6%) `enskog pola,

medicinskicasopis.org

Abc Grupp

abc grupp abc grupi as bond issue prospectus total nominal value of the issue eur 6 500 000 6 500 bonds with interest rate 6 month euribor + 6.0 % per annum bond issue with maturity date june 18, 2010 isin code ee3300091123 tallinn june 2008 arranger: as seb i'ank as seb pank, tornimäe 2, 15010 ...

www.nasdaqomxbaltic.com

Other sites you could try:

Find videos related to Grupi