Emocija

ALTRUIZAM, EMOCIONALNA EMPATIJA I SAMOPOäTOVANJE KOD ...

Altruizam podrazumijeva istinski nesebi*no ponaöanje, dok empatija uklju*uje dijeljenje percipiranih emocija drugih osoba. Samopoötovanje je zapravo samoevaluacija kojom pojedinac odrûava stav prihva*anja ili neprihva*anja sebe.

darhiv.ffzg.hr

Degrees Received

• Oatley, K. & Jenkins, J.M. (2003) Razumijevanje Emocija. Naklada Slap: Zagreb. This is the Croatian translation. Oatley, K., Keltner, D. & Jenkins, J. M. (2006) Understanding emotions.

jenkinslab.files.wordpress.com

EMOCIJE I PSIHOPATOLOGIJA

Funkcija emocija •Adaptivni smisao emocija-TUGA čuvanje resursa, socijalna submisivnost-BES napad, odbrana-STRAH zaštita (borba/bežanje) •Omogućavaju efikasnu adaptaciju na zahteve okoline •Neraskidivo povezane sa motivacionim sistemima (pristupanja i povlačenja) i kognitivnim ...

www.psihologija.edu.rs

Godišnjak za PSIHOLOGIJU

... OBRATNO:VEŠTA*KA INTELIGENCIJA I METAFORA KOMPJUTERA..... 33 Marina Stoši* TEORIJE MESE*EVE ILUZIJE..... 49 Ivana Simi*, Jelisaveta Todorovi* UTICAJ KULTURE NA RAZVOJ EMOCIJA ...

psihologijanis.org

Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja ...

Prema mo-delu Mayera i Saloveya emocionalnu inteligenciju čine četiri različite skupine sposobnosti i vještina: a) percepcija, procjena i izražavanje emocija; b) emocionalna facilitacija mišljenja; c) razumije-vanje i analiza emocija - uporaba emocionalnih znanja; d) refleksivna regulacija emocija ...

www.bioline.org.br

www.okradio.net

Razvoj emocija kod dece Posted by Djavolica - 2007/12/25 20:04 _____ Emocije kod dece javljaju se relativno rano, ali u pocetku su jos nediferencirane.

www.okradio.net

NEGATIVAN FIDBEK, UVERENJA I ZNAČAJNOST CILJA U PREDIKCIJI ...

PSIHOLOGIJA, 2007, Vol. 40 (2), 277-292 UDC 159.9.019.4.072 NEGATIVAN FIDBEK, UVERENJA I ZNAČAJNOST CILJA U PREDIKCIJI DISFUNKCIONALNIH EMOCIJA Boris Popov 1 i Zdenka Novović Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Novi Sad Racionalno emotivno ...

www.doiserbia.nb.rs

STRUKTURA TESTA PROFIL INDEKS EMOCIJA

PSIHOLOGIJA, 2006, Vol. 39 (3) , str. 343-359 UDC 159.942.075-053.6 STRUKTURA TESTA PROFIL INDEKS EMOCIJA Dragan Kurbalija 1 Poljoprivredna škola sa domom učenika, Futog U cilju provere faktorske strukture testa PIE ispitano je 217 učenika prve godine, smeštenih ...

www.doiserbia.nb.rs

Neverbalna komunikacija i

Funkcije neverbalne komunikacije Funkcije neverbalne komunikacije (Argyle, 1978) (Argyle, 1978) Ekspresija emocija Ekspresija emocija Saop Saop š š tavanje interpersonalnih stavova tavanje interpersonalnih stavova Samopredstavljanje Samopredstavljanje Potpora i pra Potpora i pra ć ć enje ...

www.obuka.fon.rs

Motivacijai emocije Uvod u psihologiju, 2007

Ekspresija ili izražavanje emocija uključuje fiziološke promjene koje uključuju otkucaje srca, krvni tok (crvenjenje ili blijedilo kože), piloerekciju, znojenje i gastrointestinalnu motilnost –te promjene

www.freewebs.com

Other sites you could try:

Find videos related to Emocija