Dostavljenih

Na osnovu člana 36

Član 3 - Obaveze Klijenta Article 3 - The Client's Obligations 3.1 Klijent ovim Ugovorom preuzima obavezu da: By this Agreement the Client undertakes: (i) obavesti Banku o svakoj statusnoj i drugoj promeni originalno dostavljenih podataka, koja se promena registruje kod Agencije za privredne registre ...

www.unicreditbank.rs

U * estalost nalaza naj * eš * ih bakterijskih uzro * nika ...

... lokalne osjetljivosti na antimikrobne lijekove su, uz klini*ku sliku i dob djeteta, va ni parametri na koje treba obratiti pozornost prilikom odabira antimikrobnih lijekova. 2,9 Svrha i cilj ovoga rada je istra ivanje u*estalosti nalaza naj*eš*ih uzro*nika IMS-a u uzorcima mokra*e djece, dostavljenih ...

hrcak.srce.hr

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Republike Srpske, obrada i publiciranje je izvršeno na temelju anonimnih mikropodataka dostavljenih od strane Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske i kompletne baze podataka dostavljene od strane Federalnog

www.bhas.ba

PROVJERA ZAMORNE ČVRSTOĆE KOLJENASTOG VRATILA BRODSKIH ...

Potrebne dimenzije, koje ulaze u proračun, jednostavno se odrede iz radioničkih nacrta koljenastog vratila dostavljenih na odobrenje. Svojstva materijala (vlačna čvrstoća, granica tečenja i istezanje) određena su specifikacijama materijala.

hrcak.srce.hr

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Između dostavljenih aplikacija za izražavanje interesa biti će odabrana kratka lista predkvalifikovanih konsultantskih firmi koje će biti pozvane da dostave svoje ponude.

www.jpautoceste.ba

Pregled dostavljenih prijedloga na Nacrt ZJN-a

Pregled dostavljenih prijedloga na Nacrt ZJN-a Član zakona Prijedlog Predlagač Stav SIGMA-e Član 2 1.Isključiti riječ projektovanje iz teksta člana jer projektovanje treba posebno tretirati kao javnu nabavku što je jasno rečeno u Aneksu I tačka 2.1 ; tačka t) korigovati definiciju lota ...

www.javnenabavke.ba

1 GRIJANJEKLIMAELEKTRO

... opreme, za distributere i trgovaèke tvrtke, za instalatere, projektne i arhitektonske biroe, investitore i izvoðaèe radova. 8000 primjeraka za vaše potencijalne kupce i partnere u Hrvatskoj, ali i cijeloj regiji (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, SCG). 8000 besplatno dostavljenih ...

biz-mag.com

Pregled dostavljenih zahtjeva za dodjelu CEMT dozvola za 2010 ...

NAPOMENA: U skladu sa Obavještenjem i Pravilnikom o raspodjeli stranih dozvola za prevoz tereta domaćim prevoznicima (Sl. Glasnik BiH br. 35/02 i 79/09), u toku je provjera dostavljene dokumentacije službenim putem kod nadležnih organa i institucija.

www.mkt.gov.ba

odluka o izboru

broj dostavljenih ponuda 3 ( tri ) % vii. ime i adresa ponu a a, koji je ponudio najpovoljniju ponudu ponu a

www.procon.me

O D L U K A O REZULTATIMA KONKURSA BR. 8/10

.0 " 20 bodova VIII BROJ DOSTAVLJENIH IDEJNIH RJEŠENJA: Dvadeset jedno idejno rješenje % IX REZULTATI KONKURSA: Žiri je jednoglasno usvojio rezultate Konkursa i to: NAGRADE: Prva nagrada - Radu pod radnom šifrom PK;008 (autorska šifra " 139 L ") ...

www.agencijahnovi.co.me

Other sites you could try:

Find videos related to Dostavljenih