Djelatnosti

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 138-06 ENG

THE CROATIAN PARLIAMENT 3111 Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION PROMULGATING THE HOSPITALITY AND CATERING INDUSTRY ACT I hereby promulgate the Hospitality and Catering Industry Act passed by the Croatian Parliament at its session on ...

www.mint.hr

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ENG

Provisional translation by Ministry of European Integrations THE CROATIAN PARLIAMENT Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby pass the DECISION PROMULGATING THE ...

en.gmo.hr

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju izdaje Hrvat-ska agencija za nadzor financijskih usluga, pod uvjetom da društvo za zastupanje u osiguranju ispunjava sljedeće uvjete: ...

www2.hgk.hr

ˇˆ ˙˝ ˛ ˚˝˜ ! ˇ ...

Microsoft Word - Zakon o arhivskoj djelatnosti.doc Author: comp Created Date: 7/30/2010 15:52:6 ...

www.skupstina.me

ČIMBENIK DJELOTVORNOGA UKLJUČIVANJA HRVATSKE U EUROPSKI ...

Razvoju djelatnosti tercijarnoga sektora potrebno je posvetiti posebnu pa nju budući da su te djelatnosti relativno veliki zagađivači okoliša.

hrcak.srce.hr

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

strukturi, djelatnosti i sjedištu investitora, te prema djelatnosti namjene i lokaciji investicijskog objekta. Zbog ne dostavljanja podataka sukladno donesenim Metodološkim uputama od strane Republičkog zavoda

www.bhas.ba

POPIS RADOVA I IZVJEŠĆE O DJELATNOSTI

Dr. sc. Ivan Mahalec 20.01.2006. Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje POPIS RADOVA I IZVJEŠĆE O DJELATNOSTI A. ZNANSTVENA DJELATNOST Kvalifikacijski radovi 1.

www.csm.hr

MONTHLY STATISTICAL REPORT

... repair of motor vehicles and motorcycles H Prijevoz i skladištenje 3 958 64 3 743 44 74 33 H Transportation and storage I Djelatnosti pru anja smještaja te pripreme i uslu ivanja hrane 6 169 58 5 821 95 144 51 I Accommodation and food service activities J Informacije i komunikacije 4 398 47 4 247 ...

www.dzs.hr

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2005 ...

Izuzetak je dorada tekstila (oblast 17 iz Klasifikacije djelatnosti), koja se iskazuje i prati isto kao i vlastita proizvodnja i za koju su utvr*ene druge fizi*ke mjerne jedinice prema.

www.fzs.ba

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja ...

VRSTA DJELATNOSTI (umjetničke, književne i druge djelatnosti) - TYPE OF ACTIVITY ( for example artistic, literary and other activities): ...

www.porezi.net

Other sites you could try:

Find videos related to Djelatnosti