Diwajibkan

APPLICATION FOR FOOD AND NON-FOOD LICENCES

Selepas mendapat kebenaran daripada Jawatankuasa Kesihatan Awam dan Pelesenan, pemohon diwajibkan memenuhi syarat-syarat kesihatan di bawah:-(a) Lantai termasuk jalan menuju ke tandas dan lorong jalan hendaklah disalut dengan jubin kasar berukuran (minimum 8" x 8"); (b) Dinding di ruang makan hendaklah ...

www.mbks.gov.my

PUSAT ASASI UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA

Setiappembelian Nombor Unik ID, calon/wakil calon diwajibkan menyertakan salinanNombor Kad Pengenalan/MyKad untuktujuan pemprosesanNombor Unik ID bagi mengelakkansebarangkesilapan;  Kesilapan Nombor Kad Pengenalan/ MyKad bolehmenyebabkancalontidak bolehmemasukisistempermohonan kemasukankeIPTAmelaluiAplikasi ...

www.iium.edu.my

Application Form for RHB Business Credit Card

/Faks Nature of Business / Jenis Perniagaan Company Name to Appear on Card (within 19 spaces) [Optional] / Nama Syarikat Yang Akan Terpapar Pada Kad (19 petak)/(tidak diwajibkan) Business Registration No.No.

www.rhb.com.my

RHB BUSINESS CREDIT CARD APPLICATION / NOMINATION FORM ...

/Faks Nature of Business / Jenis Perniagaan Company Name to Appear on Card (within 19 spaces) [Optional] / Nama Syarikat Yang Akan Terpapar Pada Kad (19 petak)/(tidak diwajibkan) Business Registration No.No.

www.rhb.com.my

ZAKAT ON BUSINESS

GUIDE ON ZAKAT ON BUSINESS CALCULATION SYA RAT-SYARAT WAJIB ZAKAT PERNIAGAAN •* Muslim Hanya bahagian pemilikan orang Islam sahaja yang wajib dizakatkan. •* Harta yang halal Harta yang halal sahaja yang diwajibkan Zakat.

www.muis.gov.sg

ABSTRACT FOR JOURNAL ARTICLES

ABSTRACT FOR JOURNAL ARTICLES Drs. Suharno, M.Ed Fakultas Sastra Undip Abstrak Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam publikasi karya-karya ilmiah untuk jurnal internasional; setiap penulis diwajibkan mencantumkan abstrak dalam naskahnya untuk keperluan publikasi.

eprints.undip.ac.id

MATTA CARD REWARDS PROGRAMME

Hong Leong bank tidak diwajibkan untuk memberitahu pemegang kad, menyiasat dan mengaturkan pemindahan secara manual jikalau pemindahan mata Enrich Miles tidak berjaya atau ditolak.

mattacard.eonbank.com.my

November is The Rotary Foundation Month

Jika anda tidak menyadari hal ini maka ijinkan saya untuk mengulangi pernyataan ini, Rotarian diwajibkan memberi donasi kepada TRF setiap tahun.

www.rotaryd3400.org

IIC EX-STUDENT BIODATA FORM

Setiap graduan adalah DIWAJIBKAN mengisi borang ini dan sila kembalikan pada hari pengambilan jubah konvokesyen. IIC EX-STUDENT BIODATA FORM STUDENT'S SIGNATURE…………………………………..

www.iic.edu.my

CONTRACTOR AND SUPPLIER REGISTRATION FORM

Please attach to this application Sijil adalah diwajibkan untuk kerja kapital. Sila sertakan dengan permohonan. FINANCIAL GRADE / GRED KEWANGAN CERT VALID TILL / TARIKH HABIS TEMPOH PERAKUAN REGN NUMBER / NOMBOR PENDAFTARAN CIDB CATEGORY/ KATEGORI SPECIALIZATION/ PENGKHUSUSAN Enter category and specialisation ...

www.paab.my

Other sites you could try:

Find videos related to Diwajibkan