Dijelu

Sve o perifernoj arterijskoj bolesti

Ako je pritisak u donjem dijelu noge ni i od pritiska u rukama, moguće je da se radi o perifernoj arterijskoj bolesti. Grupa stručnjaka koju je sastavilo Američko udru enje za dijabetes preporučuje da osobe koje imaju dijabetes i koje su starije od 50 godina obavezno urade ABI test.

www.healthtranslations.com

NON HODGKIN LIMFOM U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI: PORAST INCIDENCE ...

Zaključak: Incidenca i agresivnost NHL u ispitivanom dijelu sjeveroistočne Bosne je veća u periodu 1998-2002. u odnosu na ranije godine. Porast incidence NHL, distribucija prema spolu, dobi i učestalosti agresivnog NHL u ispitivanom dijelu sjeveroistočne Bosne prati trend porasta NHL u zemljama ...

ukctuzla.ba

PREMUDA, Szent Istvan shipwreck

U plićem dijelu plivaju jata manje plave ribe te su brojne razne vrste zelenih alga, dok se u donjem dijelu susreću smeđe i crvene alge, mahovnjaci, koralji te veće ribe kao škrpine, ugori i jastozi.

www.zadar.hr

LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U HRVATSKOJ I STRATEGIJA LOKALNOGA ...

Kako na većem dijelu obale Mediterana, tako i na hrvatskom dijelu, razvoj luka nautičkog turizma, posebice marina, sve je va niji činitelj cjelokupnoga lokalnog i regionalnog razvoja.

hrcak.srce.hr

Novi radiokarbonski datumi rane starčevačke kulture u Hrvatskoj

Arheološkom metodom otkrivene su dvije faze izgradnje (vertikalna stratigrafi ja), dok se treću fazu (hori-zontalna stratigrafi ja) jedino moglo utvrditi metodom 14 C. Datiranje stambene zemunice 37 i grobne jame 15 u najmlađe izgrađene objekte u ovom dijelu naselja, omogućilo je po prvi put, ...

hrcak.srce.hr

GEOGRAPHICAL AND METEOROLOGICAL DATA

Zbog utjecaja mora, amplitude temperature zraka iz godine u godinu su manje u priobalnom nego u kontinentalnom dijelu, a jesen je toplija od proljeća.

www.dzs.hr

(Microsoft Word - CJENIK USLUGA U ZRA\310NOM PROMETU.doc)

Cijena usluge navedena je u posebnom dijelu Uvećanja cijena. SERVICE PRICE The service price for aircraft handling out of airport opening hours is charged per each commenced hour.

www.zadar-airport.hr

Local publication for call for proposals

Vrijeme i mjesto odr avanja informativnog sastanka bit će objavljeni na internetskoj stranici SAFU: http://www.safu. hr. (u dijelu: Natječaji/IPA komponenta I) 7 dana nakon objave natječaja.

www.safu.hr

Regionalni klasteri i novo zapošljavanje u Hrvatskoj

Nakon uvodnih napomena u prvom dijelu studije u drugom dijelu istra ivanja analiziraju se najnoviji trendovi na tr ištu rada Europske unije i Hrvatske, te se ukazuje na regionalne razlike.

web.efzg.hr

EU DIREKTIVE NA SAJTU SLO

Direktiva broj 95/26/EC Evropskog parlamenta i Savjeta EU od 29. juna 1995. kojom se dopunjuju Direktive broj 77/780/EEC i 89/646/EEC u dijelu koji se odnosi na kreditne institucije, Direktive broj 73/239/EEC i 92/49/EEC u dijelu koji se odnosi na ne-ţivotno osiguranje, Direktive broj 79/267/EEC and 92 ...

www.secrs.gov.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Dijelu