Cestninskem

Kako ravnati z vinjeto

Vse potrebno v zvezi z izdajo nadomestne vinjete lahko osebno ali po pošti uredite v Cestninskem uporabniškem centru (CUC), Grič 54, 1000 Ljubljana, telefon: 080 15 03, klici iz tujine: +386 1 518 83 64.

www.dars.si

Kako ravnati z vinjeto

Vse potrebno v zvezi z izdajo nadomestne vinjete lahko uredite v Cestninskem uporabniškem centru (CUC), Grič 54, 1000 Ljubljana, telefon: 080 15 03, klici iz tujine: +386 1 518 83 64

www.dars.si

vrsto vozila, ki vozi na dolo*enem cestninskem odseku, ali ...

*1) Ta zakon ureja obveznost pla*evanja cestnine po prevo eni razdalji ali glede na dolo*en *as uporabe cestninskih cest, prevoze, za katere se ta cestnina ne pla*uje, cestninske razrede teh vozil, na*in dolo*itve višine te cestnine, na*in cestninjenja in vprašanja interoperabilnosti ...

www.mzp.gov.si

Akcijski na * rt uvedbe elektronskega cestninskega sistema v ...

Vgradnja OBU naprave (On Board Unit) za cestninjenje s satelitskim sistemom in mikrovalovnim modulom) , najprej v gospodarska vozila ter obvezna uporaba na cestninskem omreûju (avtoceste, hitre ceste in drûavne ceste) .

www.mzp.gov.si

Other sites you could try:

Find videos related to Cestninskem