Brojni

SISTEM UPRAVLJANJA I PLANIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

Za specifikaciju i podelu rizika postoje brojni kriterijumi. Imajući u vidu brzinu promene stanja sistema postoje: - Kumulativni rizici, koji se karakterišu sporim razvojem, sporim degradacionim procesima i postepenom promenom ponašanja sistema; - Udesni rizici, koji se karakterišu velikom brzinom ...

www.fimmanager.edu.rs

Liječenje pneumonija: koliko su važne smjernice?

Na izradu i provedbu smjernica utječu brojni i različiti čimbenici koji se bitno razlikuju u pojedinim sredinama. Moderni algoritmi za zbrinjavanje pneumonija, osim izbora antibiotika, propisuju i dijagnostičke postupke, kriterije za hospitalizaciju i duljinu liječenja, prijelaz s parenteralnog na ...

hrcak.srce.hr

GLOBAL MARKETING OF THE COMMON EUROPEAN MARKET Aleksandar Grubor,

U ekonomskom smislu aspekti ispoljavanja uticaja globalizacije su brojni, a ovim radom se ukazuje na marketing aspekte procesa globalizacije visoko integrisanog tržišta Evropske Unije.

www.mnje.com

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Postojali su brojni strahovi, evident-no je bilo socijalno povlačenje, pasivizacija, gubitak inicija-tive, „ deja vu " fenomeni, sumnjičavost.

www.doiserbia.nb.rs

DRU[TVO MEDICINSKIH BIOHEMI^ARA SRBIJE I CRNE GORE - 50 ...

Za ovu disciplinu su primenjivani brojni nazivi, koji su ~esto konfuzni po svojoj prirodi, na primer: pa-tolo{ka fiziologija, klini~ka biologija, klini~ka patolo-gija, hemijska patologija, klini~ka biohemija, medicin-ska biohemija, klini~ka hemija i laboratorijska me-dicina, a u zavisnosti od mesta ...

www.doiserbia.nb.rs

Svjetski dan srca 2009. u Rijeci

Obiljeæavanje Svjetskog dana srca istovremeno se od-vijalo i na Opatijskoj Slatini u organizaciji Thalassothera-pije Opatija i opatijskog Crvenog kriæa, gdje se akciji oda-zvao veliki broj æitelja Opatije, ali i brojni turisti koji su se zatekli u πetnji Opatijom.

www.kardio.hr

NAUČNA I DRUŠTVENA POTREBA SOCIOLOŠKOG IZUČAVANJA EKOLOGIJE

Ugroženost ekosistema, zagañenje, problem prirodnih resursa, nagli rast stanovništva, kao i brojni ekonomski, socijalni i politički problemi, ukazali su da se uzroci moraju tražiti u dosadašnjem načinu funkcionisanja sistema čovjek - društvo - priroda.

www.socioloskaluca.ac.me

U.S. Embassy Meets with "Coordinative Body on Gradiste-Kale"

Vo izminatite nekolku godini, Amerikanskata ambasada podr`a brojni proekti za za{tita na kulturata so istorisko zna~ewe, kako na primer iskopuvawata vo Stobi i na Vardarski Rid vo Gevgelija, restavracionite zafati na Spomenikot Ilinden vo Kru{evo, podr{kata za Umetni~kata kolonija vo Gali~nik, i za ...

macedonia.usembassy.gov

UNIVERZITET „ SV. KIRIL I METODIJ - ” FACULTY OF ...

Denes, so sigurnost se znae deka ova zaboluvawe e od multifaktorna priroda, odnosno brojni infektivni i neinfektivni faktori mo`at da poslu`at kako aktivatori za pojava na

www.fvm.ukim.edu.mk

Lerkanidipin — novi kalcijski antagonist na Listi lijekova

Premda postoje brojni antihipertenzivni lijekovi, lije-Ëenje AH i dalje je neodgovarajuÊe. Dobra kontrola AH s vrijednostima arterijskog tlaka (AT) od 140/90 mmHg ili niæ im postiæe se u 23% pacijenata u SAD-u i Kanadi te sve-ga 5-9% u europskim zemljama 1.

www.kardio.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Brojni