Bolesnicama

Uloga kolposkopije i tipizacije humanog papiloma virusa u ...

U literaturi se navodi da je ovaj procenat od 31 do 60 i da zavisi od imunološkog sta-tusa, kao i ivotnog doba bolesnice (procenat HPV pozitiv-nih ASC-US viši kod premenopauzalnih i imunodeficijentnih bolesnicama) 11.

www.doiserbia.nb.rs

Endoskopska dakriocistorinostomija Endoscopic ...

Svim bolesnicama uzet je bris srednjeg nosnog hodnika na bakteriološku kulturu, a kompjuterizova na tomografija (KT) rađena je samo u slučajevima pozitiv

www.doiserbia.nb.rs

Ispitivanje djelotvornosti i podno{ljivosti vaginalne ...

Acidosalus® solucija za vaginalnu primjenu se u na{em dosada{njem radu s bolesnicama s urogenitalnim infekcijama pokazala djelotvornom u lije~enju kolpitisa, prevencije rekurentnih urinarnih infekcija i prevenciji kolpitisa uzrokovanog kandidom.

hrcak.srce.hr

COLOR DOPPLER TRANSVAGINAL ULTRASOUND FOR DETECTING ...

Svima bolesnicama je u~injena i histeroskopija te uspore|ena s CDTU. Ultrazvu~ne varijable su bile: debljina sluznice, ultrazvu~ni nalaz na sivoj skali i kolor dopleru, indeks otpora (RI) i pulzatilnosti (PI).

hrcak.srce.hr

UTICAJ MENOPAUZALNOG STATUSA NA UČESTALOST I PATOHISTOLOŠKE ...

U poređenju sa bolesnicama premenopauzi, atipična hiperplazija i karcinom endometrijuma su češći uzrok NUK kod bolesnica u postmenopauzi. Nasuprot premenopauzalnom periodu, u postmenopauzalnom periodu ivota postoji veći rizik za nastanak endometrioidnog i neendometrioidnog tipa karcinoma ...

publisher.medfak.ni.ac.rs

PRENATALNI I PERINATALNI ISHOD KONGENITALNE FETALNE ...

Bolesnicama, kod kojih je postavljena dijagnoza anomalije inkompatibilne sa životom ili anomalije sa lošim postnatalnim ishodom, savetovan je prekid

publisher.medfak.ni.ac.rs

Dok 9

Više puta je opisana povećana učestalost bolesnica s 47,XXX među psihijatrijskim bolesnicama (1, 2). 47,XYY sindrom: Sandberg 1961. opisuje muškarca s kariotipom 47,XYY.

hpps.kbsplit.hr

Što je hemodijaliza

*Ovaj priručnik je namijenjen bolesnicama na hemodijalizi, članovima njiho-vih obitelji, prijateljima i poznanicima i svima onima koji žele saznati osnovne činjenice o ovoj vrsti nadomjesnog bubrežnog liječenja.

www.dijaliza.hr

UTJECAJ D-MANOZE NA USPJEŠNOST LIJEČENJA UPALA MOKRAĆNOG ...

Svim bolesnicama uzeti su anamnestički i demografski podaci, klinički su pregledane, izvađena im je krv za biokemijske i hematološke pretrage i uzet je uzorak mokraće za biokemijsko i mikrobiološko testiranje.

www.d-manoza.com

Središnja medicinska knjižnica

U studiji su sudjelovale i tri medicinske sestre s Odjela za ginekologiju i porodništvo osposobljene za ovo istra ivanje, koje nisu bile upoznate s primijenjenom anesteziološkom tehnikom ali su bile upućene u način praćenja i potrebne postupke s bolesnicama.

bib.irb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Bolesnicama