Baranjske

Rasprostranjenost bruceloze u Republici Hrvatskoj s osvrtom ...

Radi pretrage na B. ovis infekciju uzeti su uzorci od 115 ovnova i 113 ovaca s podru~ja Viro-viti~ko-podravske i Karlova~ke `upanija, a radi pretrage na B. suis uzorci od 271 svinje (49 nerastova i 222 krma~e) iz Vukovarsko-srijemske, Osje~ko-baranjske, Brodsko--posavske i Sisa~ko-moslava~ke `upanije.

hrcak.srce.hr

PROGRAM

... Posavina county V. Radolić, I. Šarić, I. Miklavčić Radon u vodi gradskih vodovoda u naseljima Po eško-slavonske upanije Radon in public waterworks at the cities of Po ega-Slavonia county V. Radolić, I. Šimatović, I. Miklavčić Radon u vodi gradskih vodovoda u naseljima Osječko-baranjske ...

www.hdzz.hr

MIŠLJENJE PACIJENATA O NAŠEM RADU ELEMENT U PROCJENI KVALITETE

Obuhvaćeno je tako 100 ordinacija općeobiteljske medicine u Hrvatskoj i to u gradovima do 30.000 stanovnika, na području Istarske, Primorsko-goranske, Međimurske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-Srijemske upanije.

www.hdod.net

LIBRI ONCOLOGICI

Izvje{}e zaklju~no s danom 12. prosinca 2007. god. pokazuje da je mamografiju obavilo ukupno 14.126 `ena, odnosno da je toliko pristiglih nalaza u Zavod za javno zdravstvo Osje~ko baranjske `upanije, ali treba uzeti u obzir da je za o~itanje i obradu nalaza potrebno prosje~no 20 dana.

www.kzt.hr

Slavonija & Baranja

ručak u jednom od vinskih podruma, koji osim vrhunskog vina, nude autohtone baranjske specijalitete (fi odlazak u Kneževe Vinograde i posjet Beljskom podrumu, koji se prostire na dvije eta

www.panturist.hr

ZBORNIK PROCEEDINGS RADOVAOFTHE SEVENTH SEDMOG SYMPOSIUM

V. Radoliæ, I. Šariæ, I. Miklavèiæ Radon uvodigradskihvodovodaunaseljima Po1eško-slavonske 1upanije Radon in public waterworks at the cities of PoCega-Slavoniacounty 288 V. Radoliæ, V. Šimatoviæ, IMiklavèiæ Radon uvodigradskihvodovodaunaseljima Osjeèko-baranjske 1upanije Radon in public waterworks ...

bib.irb.hr

POSTERS POSTERI

SEKULARNO KRETANJE OBOLIJEVANJA OD HEMORAGIJSKOG MOéDANOG UDARA NA PODRU¨JU éUPANIJE OSJE¨KO-BARANJSKE U RAZDOBLJU 1988. ñ 2000.: Studija na bolnikom materijalu KadojiÊ D, Barac B. Neuroloöka klinika, Klinika bolnica Osijek, Osijek Cilj istraûivanja bio je utvrditi dugoroni trend obolije-vanja i ...

www.acta-clinica.kbsm.hr

- Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske, Brodsko ...

U Osijeku, na Sveučilištu pisat de učenici: - Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske županije te kandidati koji su imali U Rijeci, u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji pisat de učenici: - Primorsko-goranske ...

admin.postani-student.hr

PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA I OCJENA POSTOJEĆIH ...

Prostorni plan Osječko-baranjske upanije U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98 i 61/00) Osječko-baranjska upanija je Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru upanije Osječko-baranjske ( G 6/99.) utvrdila potrebu izrade Prostornog plana Osječko-baranjske ...

www.prostorobz.hr

Energetska učinkovitost potrošnje prirodnog plina u ...

37-1 9. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi 2. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi 9 th Natural Gas, Heat and Water Conference 2 nd International Natural Gas, Heat and Water Conference Energetska učinkovitost potrošnje prirodnog plina u kućanstvima Osječko baranjske ...

bib.irb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Baranjske