Zeolity

Obohatené prírodné zeolity – minerálne hnojivo

Domaracký a Rybárová: Obohatené prírodné zeolity - minerálne hnojivo Obohatené prírodné zeolity - minerálne hnojivo Dušan Domaracký 1 a Lucia Rybárová ...

actamont.tuke.sk

Analysis of Fe species in zeolites by UV-VIS-NIR, IR spectra and ...

Analysis of Fe species in zeolites by UV-VIS-NIR, IR spectra and voltammetry. Effect of preparation, Feloadingand zeolite type L. C ˇ apek a, V. Kreibich a,J.De ˇ ...

www.iic.cas.cz

Procesy sorpcyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów ...

www.chemia.uj.edu.pl

Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie sit molekularnych ...

2 Me - kationy o ¯adunku n (+1 i/lub +2) y/x = 1÷6 z/x = 1÷4 z - liczba cząsteczek wody. Krystaliczne zeolity stanowią grupę szkieletowych krzemianów.

tczew.net.pl

Oczyszczanie wód i ścieków

2 Badania aktywności mineralnych adsorbentów formowanych Zagadnienia, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do ćwiczeń:  Co to jest adsorpcja ...

www.nw.pwr.wroc.pl

HETEROGENNÍ KATALYZÁTORY PRO ACYLAČNÍ REAKCE

Chem. Listy 100 , 790−797 (2006 ...

www.chemicke-listy.cz

Kraking katalityczny

Kraking katalityczny Rozwój procesu krakingu katalitycznego (KK) wynika ze wzrostu zapotrzebowania na benzyny silnikowe. Kraking katalityczny wraz z reformingiem ...

www.nw.pwr.wroc.pl

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Acta Montanistica Slovaca Ročník 9 (2004) , číslo 4, 473-476 Disolúcia eleza pri biologickom lúhovaní prírodných zeolitov I. Štyriaková 1, D. Koloušek 2 ...

actamont.tuke.sk

Model matematyczny potencja¯u membranowego dwuwarstwowego ...

1 Model matematyczny potencja¯u membranowego dwuwarstwowego polimerowego opatrunku membranowego ANDRZEJ ŚLĘZAK Katedra Zdrowia Publicznego, Wydzia¯ Zarządzania ...

polimery.am.wroc.pl

Materiały Funkcjonalne, semestr IX, 2005/2006

Materiały Funkcjonalne, semestr IX, 2007/2008 Tematy seminariów 1. Metody pomiaru porowatości i powierzchni właściwej materiałów porowatych.

www.mif.pg.gda.pl

Other sites you could try:

Find videos related to Zeolity