Zavarok

Abstract: In most of the cases childhood emotional problems ...

A BENDER-PRÓBA ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEI A GYEREKKORI ÉRZELMI ZAVAROK FELTÁRÁSÁBAN K OTTA I BOLYA Babes-Bolyai Tudományegyetem Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Kar e-mail: [email protected] Abstract: In most of the cases childhood emotional problems lead to poor academic ...

epsz.pszichologia.ubbcluj.ro

Irodalomjegyzék

(2000) Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY. Pszichológia (20) 3. 243-270. Gyarmathy É. (2001) Gondolattérkép. TaníTani, 18-19. 108-115. old Gyarmathy É.

www.diszlexia.hu

Varga J: Autogén tréning pszichoterápiás képzés

Kóczán Gy, Varga J, Sümeg Sz, Vörös V: PRIME-MD: a mentális zavarok kérdőíves diagnosztikája az alapellátásban. II. A kérdőív megbízhatósága és érvényessége.

aok.pte.hu

VÉRALVADÁSI GENETIKA FIATALKORI STROKE-BAN

... rizikófaktorok kóroktani szerepének fokozódásában, fôleg 50 évesnél fiatalabb betegek esetében, részben az endothelkárosító (ACE-gén, MTHFR-gén), részben a prothromboticus állapotot elôidézô folyamatokban (GP IIb/IIIa, Leiden-mutáció, fibrinogén- és II. faktor-zavarok).

www.elitmed.hu

ISPhS International Society of Phonetic Sciences

(2007) Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelvelsajátításban [= Mária Gósy ed. (2007) Disorders of speech perception and speech comprehension in first-language acquisition] reviewed by Anna Jászó .....70 Alfredo Ardila and Eliane Ramos eds ...

www.isphs.org

A NYAKI GERINC ÉS A CRANIOCERVICALIS ÁTMENET CSONTOS ...

Bal-jobb aszimmetrikus fúzió A blokkcsigolya-képzõdéssel foglalkozó korábbi közlemények középpontjában leginkább a ventralis (csigolyatestek) és dorsalis (csigolyaívek) fúziós zavarok álltak.

www.elitmed.hu

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2008. SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA

Kálmán János - Kálmán Sára - Pákáski Magdolna Demenciákhoz társuló viselkedési és pszichés zavarok felismerése és kezelése anipszichotikumokkal: a CATIE-AD vizsgálat tanulságai Neuropsychophamacologia Hungarica.

www.szote.u-szeged.hu

Derékfájás \(lumbago\) a neurológus szemszögéből 2006 ...

Krónikus (derék) fájdalom és depresszió •A depresszív zavarok előfordulása kb. háromszor-ötször gyakoribb a krónikus derékfájós betegek körében, mint az átlagnépességben ( Sullivan és mtsai 1992; Bartkóés Linka 1997)

neurology.pote.hu

1. fejezet - A gyengébb társas készségekkel rendelkezô ...

A viselkedési zavarok mellett sok hiperaktív gyermek szorongásos zavarokban is szenved, még több depresszióban. Körülbelül háromszor annyi fiút diagnoszti

prodie.hu

(kedd) Diczfalusy Emlékülés

Dr. Zupkó István: Hangulat zavarok / depresszió kezelésére alkalmazható szerek 12 3 0 – 13 3 0 Ebédszünet 13 3 0 – 15 0 0 Dr. Csupor Dezsõ: Étrend kiegészítõk alkalmazásának jelentõsége, problémái

test.congresstravel.hu

Other sites you could try:

Find videos related to Zavarok