Zamjenik

(Microsoft Word - web objava, kona\350no)

-Miroslav Venus- zamjenik gradona*elnika g. Slatine, -Zvonimir Kova*ec- zamjenik na*elnika o. Sopje (Microsoft Word - web objava, kona\350no)

www.sabor.hr

DEFENCE WHITE PAPER OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

- 2 - CONTENTS MESSAGE OF THE BiH PRESIDENCY I DEFENCE REFORM - FROM INDIVIDUAL TO COLLECTIVE SECURITY • The Situation Prior to Defence Reform • The Results of ...

merln.ndu.edu

GRADSKA I OPĆINSKA IZBORNA POVJERENSTVA

4. Josip Zagvozda, SDP, član - iz vladajućih stranaka 1. Josip Arbanas, HDZ, zamjenik člana 2. Vera Šimek, HSS, zamjenik člana - iz oporbenih stranaka 3.

www.obz.hr

GEOKON-ZAGREB d.o.o.

Prilog Potvrdi o akreditaciji broj: 1089 /06 Annex to Accreditation Certificate No: Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2004 Standard: (EN ISO/IEC 17025:2000; ISO/IEC 17025 ...

www.geokonzg.com

BIJELA KNJIGA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

2 sadr aj poruka predsjedniŠtva bosne i hercegovine i reforma odbrambenog sistema - od individualne ka kolektivnoj sigurnosti • situacija prije reforme u oblasti ...

merln.ndu.edu

PREDSJEDNIK SAVJETA Doc.dr. Denis Zvizdić ZAMJENICI PREDSJEDNIKA ...

PREDSJEDNIK SAVJETA Doc.dr. Denis Zvizdić ZAMJENICI PREDSJEDNIKA SAVJETA prof. dr. Borislav Petrović dr. Ranko Čović dipl. ing. mašinstva Salih Selmanović ...

www.sda.ba

Sa Izborne skupštine održane 2.2.2008. godine

21 Bilten Ljekarske komore, broj 13 Izborna skupština Ljekarske komore Ze - do kantona, održane je dana 2.02.2008.godine, sa početkom u 11 sati, u sali hotela Dom ...

www.ljkzedo.com.ba

GRADONA Č ELNIK GRADA KUTINE (prvi krug izbora)

Informacija o rezultatima izbora č lanova predstavni č kih tijela jedinica lokalne i podru č ne (regionalne) samouprave i op ć inskih na č elnika, gradona č ...

www.davorzmegac.com

LOKALNI EKONOMSKI SERVISNI PROVAJDERI BOSNE I HERCEGOVINE

lokalni ekonomski servisni provajderi bosne i hercegovine loan application guidelines ...

www.worldgroupbih.com

URED RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA

ravnatelj ured ravnatelja i zamjenika ravnatelja - tajnik ureda ravnatelja - administrativna tajnica ravnatelja - tajnik pravosudne akademije - 2 zamjenika ravnatelja ...

www.pak.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Zamjenik