Zajistit

TRAUMACENTRUM Ústřední vojenské nemocnice Praha ...

V Traumacentru ÚVN pracuje tým erudovaných odborníků, schopný zajistit definitivní a komplexní léčebnou péči o . zraněné pacienty.

www.uvn.cz

Tyco Fire Products TFP500

Pokud jsou ventily DV­-5 vybaveny správným příslušenstvím, jsou rovněž schopny zajistit spuštění požárního poplachu, když je sys tém v činnosti.

www.tyco-fire.com

Sniper_manual_CZEN_v 1.1.02

V kaûdém montáûním kroku, kde je to t ř eba upozor ň ujeme na pot ř ebu zajistit örouby anaerobním lepidlem zelenou ikonou v obrázku sestavení.

www.gothelirc.com

Universa™ Stent Set

Pro zajištění maximální spolupráce pacienta při pooperačních kontrolách je nutné zajistit informovaný souhlas. POZNÁMKA: Před použitím ponořte stent do sterilní vody nebo do sterilního fyziologického roztoku tak, aby hydrofilní povlak mohl absorbovat vodu a lubrikoval se.

www.cookmedical.com

Tornado® Embolization Coils and Microcoils

Dokud nedojde k permanentní fixaci spirálek pomocí pevné sraženiny, je třeba zajistit minimální (avšak dostačující) průtok krve v artérii tak, aby se spirálky udržely u dříve umístěných spirálek. Účelem tohoto opatření je minimalizace možného rizika uvolnění ...

www.cookmedical.com

KLASICKÁ INJEKTÁ CLASSICAL GROUTING

Injektá í lze úspìšnì zajistit trvalou polohu objektù,lze zastavit jejich ne ádoucí pohyb nebo objekty rektifikovat. Pøi injektování skalních hornin se cementovou nebo jílocementovou smìsí vyplòují pukliny, poruchová pásma a vrstevní spáry a tím se upravuje jejich propustnost a ...

www.zakladanigroup.cz

How to complain to the City of Lincoln Council

Czech: Pokud něčemu v tomto dokumentu nerozumíte, dostavte se, prosím, do městského úřadu City Hall, Beaumont Fee, Lincoln nebo do jiné kanceláře tohoto úřadu, kde pro Vás prostřednictvím Language Line Services můžeme zajistit tlumočníka.

www.lincoln.gov.uk

ČÁST 1 Hlava C

[Amdt. 1, 01.08.05] JAR-MMEL/MEL.070 Vícenásobné provozní neschopnosti Provozovatel je povinen zajistit, aby MEL, včetně Preambule, který se týká vlivů vícenásobných provozních neschopností, odpovídal návodu uvedenému v MMELu.

ais.ans.cz

SureBind 500

Snažíme se zajistit, aby naše výrobky fungovaly v souladu s uvedenými technickými údaji. Touto zárukou nejsou ovlivněna zákonná práva vztahující se na prodej zboží, která spotřebitelům přísluší podle příslušných státních zákonů.

www.lpt.cz

SBORNÍK ABSTRAKT

Zatímco mechanický zákrok umo ní dosa ení okam ité reperfuze především obnovením průtoku epikardiální tepnou - medikamentozní facilitace by měla zlepšit průtok na úrovni tkání a zajistit trvalou reperfuze.

lib.congressprague.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Zajistit