Zahvaljujem

Najtoplije zahvaljujem dr. Darku Žubriniu i dr. Urošu ...

Najtoplije zahvaljujem dr. Darku Žubrini u i dr. Urošu Milutinovi u na dozvoli da hrvatsku i englesku ina icu knjige "Balkanske matemati ke olimpijade 1984. - 1991."

public.carnet.hr

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

ZAHV ALA Za mentorstvo, pomo* in usmeritve pri izdelavi diplomske naloge se iskreno zahvaljujem svojemu mentorju, prof. dr. Joûetu Florjan*i*u.

diplome.fov.uni-mb.si

Kinetičko - spektrofotometrijsko određivanje pojedinih ...

Zahvaljujem dr Sne ani Mitić, redovnom profesoru Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, koja mi je pomogla korisnim sugestijama i savetima u toku razrade i primene predlo enih metoda hemijske analize, kao i u prikazu rezultata.

www.pmf.ni.ac.rs

DIPLOMSKI RAD

2 Zahvala: Zahvaljujem se svojim roditeljima koji su me usmjerili da postanem osoba kakva sam danas i omogućili mi studiranje u današnjim teškim uvjetima.

www.upi.geof.unizg.hr

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Dr. sc. Maji Buljan s Instituta Ruđer Bošković zahvaljujem na izvrsnoj suradnji tijekom eksperimentalnog rada na sinkrotronu Elettra, te na suradnji prilikom obrade eksperimentalnih podataka i pisanja znanstvenih radova. Na kraju, zahvaljujem na podršci i razumjevanju najvažnijim osobama: supruzi ...

www.ifs.hr

Fakultet za fizičku hemiju

Takođe se zahvaljujem svim zaposlenima Instituta tehničkih nauka SANU na izuzetno kolegijalnom i prijateljskom odnosu. Naravno, moja porodica je i sada, kao i svaki put, bila moj najjači izvor energije i podstrek.

www.itn.sanu.ac.rs

DIPLOMSKI RAD

Zahvaljujem mu na stručnom vodstvu, strpljenju, konstruktivnim savjetima i iscrpnoj pomoći tijekom pisanja. Također se posebno zahvaljujem Antoniu Starčeviću, dipl. in . biotehnol., koji me je vodio kroz cijeli rad i davao upute prilikom programiranja.

bioinformatics.pbf.hr

UNIVERZA V LJUBLJANI

Zahvala Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Boštjanu Murovcu za pomoč, strokovne nasvete ter potrpeţljivo pregledovanje diplomskega dela. Zahvaljujem se druţini za spodbudo in podporo v času mojega šolanja.

lie.fe.uni-lj.si

SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET - MATEMATIČKO ...

Zahvaljujem mentoru red. prof. dr. sc. Boži Smoljanu na ukazanoj pomodi i savjetima tijekom izrade doktorske disertacije. Zahvaljujem red. prof. dr. sc. Loreti Pomenid na stalnoj podršci i poticanju za vrijeme izrade rada.

www.riteh.uniri.hr

POGONSKI KATASTRI RAZDJELNE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

2 Zahvala Zahvaljujem se mentoru prof. dr. sc. Miodragu Roiću na trudu i prenesenom znanju pri izradi magistarskog rada. Također dugujem zahvalu mojoj obitelji, te prijateljima i kolegama.

www.upi.geof.unizg.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Zahvaljujem