Vsebinah

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za kemijo ...

vsebinah in jih zna uporabiti pri analizi in reševanju praktičnih in teoretičnih problemov Knowledge and Understanding: Student is familiar with basic concepts and theories

atom.uni-mb.si

UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ...

Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes: Znanje in razumevanje: Študent pozna in razume osnovne pojme in teorije s področja koordinacijske kemije, opredeljene v vsebinah in jih zna uporabiti pri analizi in reševanju praktičnih in teoretičnih problemov Knowledge and Understanding: ...

unistar.fkkt.uni-mb.si

Priročnik za uporabnike

Odpiranje menija z informacijami o programskih vsebinah. 7. MENI (MENU) - prikaz glavnega menija ali vrnitev na prejšnji meni. 8. IZHOD (EXIT) - vrnitev na gledanje trenutno izbranega programa.

info.telemach.si

Priročnik za uporabnike

Odpiranje menija z informacijami o programskih vsebinah. 12. INFORMACIJE - enkraten pritisk za prikaz informacijske vrstice. Ponoven pritisk (medtem ko je informacijska vrstica prikazana) za prikaz dodatnih infor-macij o trenutni programski vsebini in vsebini, ki sledi (npr. čas predvajanja in opis ...

info.telemach.si

42PFL7606H/12 Philips Pametni LED-televizor s tehnologijama ...

začnite doma udobno uživati v 3D-vsebinah. Pixel Precise HD. Tehnologija Pixel Precise HD je nadgradnja nagrajene tehnologije Pixel Plus. Zagotavlja še

www.p4c.philips.com

LPŠ 2011 - IZBRANI IZVAJALCI

Sklep.xls LPŠ 2011 - IZBRANI IZVAJALCI Naziv izvajalca PodročjeNaziv področja Vsebina Naziv programa Športna panoga/program Sofinanciranje po vsebinah v € Celotno sofinanciranje izvajalca v € ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE LPŠ 15 ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV PRIPRAVE IN ...

www.mss.gov.si

40PFL6606H/12 Philips Pametni LED-televizor s tehnologijo ...

• SimplyShare: Brskalnik po predstavnostnih vsebinah DLNA, Brskalnik po vsebinah USB. • Net TV: Ogled zamujenega, Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, Spletne aplikacije

download.p4c.philips.com

PREDVIDENE SPREMEMBE PRAVNEGA OKVIRA ZA ZAVAROVALNO POSREDOVANJE

2010 obravnaval vseh 7 temeljnih vsebin IMD 2 ter strnil svoje 2010 obravnaval vseh 7 temeljnih vsebin IMD 2 ter strnil svoje mnenje v obliki 39 priporo mnenje v obliki 39 priporo čil. čil. Seznampriporočil po vsebinah: Seznampriporočil po vsebinah: •Pravni okvir IMD 2: 2 priporočili; •Pravni okvir ...

www.zav-zdruzenje.si

ČASOVNI MEJNIKI IN SODELOVANJE DÉLEŽNIKOV

Strokovne podlage pripravljata Inštitut za vode Republike Slovenije za površinske vode in Geološki zavod Republike Slovenije za podzemne vode, pri vsebinah za področje morja pa sodeluje Morska biološka postaja Piran.

www.mop.gov.si

UNIVERZA V LJUBLJANI

Če se osredotočimo na učilnico na prostem, bi bilo verjetno kolo eno najpogosteje uporabljenih sredstev za pomoč pri razlagi, saj ga lahko uporabljamo v vseh razredih in pri skoraj vseh učnih vsebinah.

www.jjamsek.net

Other sites you could try:

Find videos related to Vsebinah