Vrsto

JUNKERS kotlovinačvrsto gorivo

05/01/03Internal | Attachment 1 to doc ZVM | New Project.ppt 1 Department | ©BBT Thermotechnik GmbH reserves all rightseven in theevent of industrialpropertyrights.

www.etazgrejanje.com

STRUCTURAL ANALYSIS OF THREE-METAL EXPLOSION JOINT: ZIRCONIUM ...

Provedenajemetalograf-ska analizastrukturagrani~nihpovr{ina Cirkonij/Titani Titan/^elik, temjerenjemikrotvrdo}a. ^vrsto}aspoja na objegrani~nepovr{inejeutvr|ivanamjerenjemsmi~nih~vrsto}a.

public.carnet.hr

UNIVERSITY OF LJUBLJANA

Nedavno so v vzhodnih predelih Španije v provinci Valencija odkrili novo vrsto volčjega boba, imenovano Lupinus mariae-josephi , ki uspeva v apnenčastih in bazičnih tleh z visokimi koncentracijami kalcijevih ionov.

www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si

Hoplitis mazzuccoi (Schwarz & Gusenleitner, 2005)

Vrsta je primerjana z vrsto H. illyrica (Noskiewicz), ki prav tako pripada podrodu Micreriades Mavromoustakis. KLJUČNE BESEDE: Hoplitis, Micreriades, Hymenoptera, Megachilidae, favna, Slovenija. 1

www2.pms-lj.si

Intraspecific variability in the phytopathogenic fungus ...

Za naštete dr ave je zanesljiva identifikacija teh patogenov izredno pomembna, kakor tudi za dr ave, ki izva ajo svoje pridelke v te dr ave. Omenjene vrste gliv iz rodu Monilinia so vrsto let ločevali na podlagi morfoloških in rastnih razlik.

www.dvrs.bf.uni-lj.si

ULTRAFINE-GRAINED LOW CARBON STEELS BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION

stalna struktura, vla~na ~vrsto}a ISSN 0543-5846 METABK 47(3) 181-186 (2008) UDC – UDK 620.17:539.377:669.14=111 S. Dobatkin, A.A.Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science,

public.carnet.hr

Comparison of two approaches to soil strength classifications

Ra{~lambarazreda~vsto}etlapremaprojektu EcoWood Soil strength ^vrsto}a (nosivost) tla Soil strength parameters- Parametri~vrsto}etla * Allowed soil bearing capacity Dopu{teno optere}enjetla Cone Index Konusniindeks ModuleE Modulelasti~nosti Shear strength Otportlanasmicanje Classes Razredi Soil strength ...

crojfe.sumfak.hr

ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA LJUBLJANA, DECEMBER 2007 Vol. 15 ...

Za pogostejøo vrsto, Libelloides macaronius, je opisana variabilnost obarvanosti kril pri osebkih, ki izvirajo iz Slovenije. Vrsta Libelloides longicornis je prviœ najdena v dræavi.

insects.tamu.edu

ADDITIONS AND OMISSIONS TO THE LIST OF HOVERFLY FAUNA ...

Podajamo tudi drugi novejši podatek za vrsto L. noricus Leonardi, 1976 in tretji za vrsto Apteropeda orbiculata (Marsham, 1802) v Sloveniji. K LJUČNE BESEDE : favna, Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae, Longitarsus , Slovenija FIRST RECORD OF A SLAVE-MAKING ANT MYRMOXENUS GORDIAGINI RUZSKY, 1902 ...

www2.pms-lj.si

Prispevek k poznavanju flore okolice Ormoža \(vzhodna ...

Rod Andreiniimon Capra, 1937 je monotipski (Harz 1969, Heller s sod. 1998) in vključuje le vrsto A. nuptialis (Karny, 1918). Po podatkih iz literature je bila vrsta doslej znana iz Albanije, Makedonije, Grčije, Bolgarije in osrednje Italije (Karny 1918, Capra 1937, Capra 1946, Peschev

web.bf.uni-lj.si

Other sites you could try:

Find videos related to Vrsto