Vrhovnog

Round Table Country Report Serbia •

1986, published in Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije [Bulletin of Court Practice of the Supreme Court of Serbia], No. 3/1987, p. 5; also in Stanković-Orlić, op. cit., p. 75 ff.

www.ius.bg.ac.rs

PRAVNO SHVATANJE USVOJENO U POSTUPKU REŠAVANJA SPORNOG ...

Obaveze subjekta privatizacije iz izvršnih isprava se time ne gase, već se dodatnim rokom stvaraju povoljniji uslovi da se subjekt privatizacije konsoliduje, okonča privatizacija i poverioci namire u jednakom tretmanu. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno i verifikovano ...

www.ubs-asb.com

Code of Ethics and Professional Conduct for Prosecutors

Code of Ethics and Professional Conduct for Judges Adopted 25 April 2005 Page 1 of 8 Sekretariati i KGJKsë-, Ndërtesa e Gjykatës Supreme Dhoma 215, Prishtinë, Kosovë Telefon: 038.504.604.lokal 5178KJPC Sekretarijat SsK, Zgrada Vrhovnog suda Soba br. 215, Priština, Kosovo Telefon: 038.504 ...

kgjk-ks.org

Stopa zatezne kamate na ugovorna potraživanja u stranoj valuti

Da je to tako potvrđuje i pravno shvatanje izneto u presudi Vrhovnog suda Srbije Prev. 228/06 od 29.11.2006. godine." 20 Kratko objašnjenje pojmova S ozbirom da advokati i sudovi koriste različite pojmove pokušavajući da definišu odgovarajuću kamatnu stopu zatezne kamate na devizna potra ivanja ...

pf.uns.ac.rs

Britanski Institut za međunarodno i poredbeno pravo ...

... Sveučilišta u Rijeci/Head of the Institute of the Criminal Sciences, Mošćenice, University of Rijeka, Faculty of Law; Pozdravni govori/Opening speeches 9:25 Miomir Matulović, dekan Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci/dean University of Rijeka, Faculty of Law; 9.30 Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda ...

www.pravri.hr

O VANPARNIČNOM POSTUPKU

2 www.advokaturaperic.com ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 25/82, 48/88, 46/95, 18/05) PRVI DEO Opöte odredbe Član 1.

advokaturaperic.com

Sadržaj

Posebna Komora Vrhovnog suda Kosova o pitanjima vezanim za KPA Posebnu komoru Vrhovnog suda Kosova o pitanjima vezanim za KPA (PKVS) je formirao UNMIK 2003 godine kao međunarodni sud radi pružanja jakog, nezavisnog i nepristrasnog mehanizma kontrole za process privatizacije na Kosovu, koju ...

www.eulex-kosovo.eu

Prosecutor's final progress report

REPUBLIKA HRV ATSKA VRHOVNI sun REPUBLIKE HRV ATSKE ZAGREB U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Broj: I Kz 1008/08-13 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijecu sastavljenom od sudaea Vrhovnog suda Lidije Grubic Radakovic kao predsjedniee vijeca, te dr. se. Zdenka Konjica, Hajrije Novoselec, Ante Potrebiee i Drazena ...

www.icty.org

PODACI O OSNIVAČIMA PRAVNOG LICA

Sudije vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek; 4.

www.piraeusbank.rs

SADRÆAJ / CONTENTS IZ HRVATSKE ODVJETNI»KE KOMORE / FROM ...

Nadalje referirali su i sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske Damir Kos s temom "Odgovorna obrana okrivljenika u kazne-nom postupku" s naglaskom na postupak pred Optuænim vijeÊem.

www.hok-cba.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Vrhovnog