Vrhov

AN OPTICAL-EMISSION-SPECTROSCOPY CHARACTERIZATION OF OXYGEN ...

pri 589,35 nm in K pri 766,5 nm ter 769,9 nm. ^asovni razvoj teh vrhov je pokazal na izrazit maksimum po eni minuti obdelave. Izkazalo pa se je, da je ta maksimum odvisen od tlaka v razelektritveni posodi.

mit.imt.si

VPLYV HLADOVANIA NA ESTRUS NULLIPRNYCH SAMC BROJLEROVCH ...

... výpočet podľa vzťahu: počet inseminovaných samíc / počet okotených samíc * 100) - počet ivonarodených mláďat (ks) - počet mŕtvonarodených mláďat (ks) - hmotnosť ivonarodených mláďat (g) - hmotnosť odstavených mláďat (g) Hmotnosti mláďat sa získali vá ením celých vrhov ...

www.fem.uniag.sk

LEILA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, d.o.o

Člena ne uporabljamo pred: • osebnimi lastnimi imeni (Doris, Anderson) • • imeni mest (Dover, London) • • imeni de el (England, Germany); toda: the USA, the Federal Republic of Germany, the Netherlands • • imeni jezer (Lake Ontario, Lake Bled) • • imeni gorskih vrhov (Triglav, Mount ...

www.leila.si

Vodna bilanca obdobja1971-2000 The Water Balance for the 1971 ...

Vpreostalem delu Alp, vrhov Pohorja, Kozjan-skega, vSlovenskih goricah ter srednjem Prek-murju izhlapi med 675 in 700mm vode na leto. Vosrednjem in vzhodnej{em delu Slovenije ima-mo do 725 mm izhlapevanja letno, ju`nej{i in zahodnej{i pa do 750 mm. Najve~ vode vSlo-veniji izhlapi iz pore~ja Nadi`e ...

www.arso.gov.si

GODI[TE 23 ZAGREB, 2003.

... Integrated Management of Passenger Flows in Cities by Implementation of ITS Prethodnopriop}enje-Preliminary communication 1-2 137 Nikolina Brnjac, [email protected]~, Dragan Badanjak Modelprometnog webportalau Hrvatskoj The ModelofTraffic Web Portal in Croatia Pregledni~lanak-Review 6 417 Tja{aBulc, Danijel Vrhov{ek ...

www.hzdp.hr

RAZB OR

Razbornik danes RAZB OR V objemu posavskih vrhov Velikega Kozja, Lovrenca, Kamrce in lepotice Lisce se na grebenu nad slokim ovinkom reke Save son*i Razbor.

www.razbor.si

Klubu chovateľov farbiarov

(0,0 %) Spolu: ..... párených 76 súk ..... vrhov 59 ..... neúspešných párení 17 Z prehľadu je zrejmé, že najhoršia kotnosť súk bola po novembrových a májových krytiach a najviac vrhov bolo v mesiacoch marec, máj a jún.

www.klubchovatelovfarbiarov.sk

Velikani Zahodnih Julijcev

Odločitev kot strela »No, potem pa pojdiva jutri na Križevnik in Veliki vrh!« je kot strela s kovinskega neba udaril Tomaž, meni se je pa skoraj dvignila temperatura, saj nisem vedel, kam Tomaž cilja. Velikih vrhov je kar nekaj, ime Križevnik sem Rob ostenja Križevnika, v ozadju z leve Olševa ...

www.planinskivestnik.com

Vukovar, 26. 03. 2009. - proizvo energije a obnovljive ...

statusa povlaštenog a ča obnovljive energije Radionica “Bioplin. Vukovar, 26. 03. 2009. kao biogorivo” Dr.sc. Maja Boži čevi ć Vrhov čak, dipl.ing.

www.eihp.hr

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Marko LESICA ...

Ploščina vrhov za kvantifikacijo je bila izmerjena v TIC kromatogramu oziroma v ločenem ionskem kromatogramu v primeru koelucije različnih spojin.

www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si

Other sites you could try:

Find videos related to Vrhov