Vpliv

B: [U[TAR[I^ et al.: THE INFLUENCE OF POWDER SELECTION AND ...

VPLIV IZBIRE PRAHOV IN POGOJEV IZDELAVE NA LASTNOSTI SAMOMAZALNIH SINTRANIH [email protected] VRSTE Cu-Sn Borivoj [u{tar{i~, Matja` Godec, Aleksandra Kocijan, ^rtomir Donik

revijamit.imt.si

B. [U[TAR[I^ ET AL.: THE NOTCH EFFECT ON THE FATIGUE STRENGTH ...

Klju~ne besede: trajna nihajna trdnost, S-N krivulje, vpliv zareze, resonan~ni pulzator, vzmetno jeklo 1 INTRODUCTION The [tore Steel plant is one of the largest European

revijamit.imt.si

of the cutting tool - ovačević Vpliv stopnje obrabe na ...

15 Original scientific paper RMZ – Materials and Geoenvironment, Vol. 58, No. 1, pp. 15–28, 2011 Wear level influence on chip segmentation and vibrations

www.rmz-mg.com

Vpliv protivnetnega zdravljenja zglukokortikosteroidi na ...

Vpliv protivnetnega zdravljenja zglukokortikosteroidi na{tevilo in te`o oku`b dihal pri otrocih zastmo* Influence of anti-inflammatory therapy with glucocorti-costeroids on the frequency and severity of respiratory infections in children with asthma* Primo` Kotnik** MED RAZGL 1999; 38 : 167-192 ...

www.medrazgl.si

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

212e vpliv dol ine poroda in otrokovih parametrov na pogostost epiziotomij med prvesnicami in mnogorodkami v porodniŠnici ljubljana the impact of the length of labour and newborn parameters on the frequency of episiotomy between the primiparas and multiparas in the maternity hospital of ...

www.zbornica-zveza.si

VPLIV NAJDB ELEKTROMIOGRAFSKE PREISKAVE NA IZBIRO IN IZID ...

355 Strokovni prispevek/Professional article VPLIV NAJDB ELEKTROMIOGRAFSKE PREISKAVE NA IZBIRO IN IZID ZDRAVLJENJA IMPACT OF THE ELECTROMIOGRAPHIC FINDINGS ON CHOICE OF TREATMENT AND ON OUTCOME Igor Rigler, Simon Podnar Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Nevrološka klinika, Klinični ...

www.kclj.si

FOLD AND FAULT CONTROL ON THE DRAINAGE PATTERN OF A DOUBLE ...

Litostratigrafija in geološke strukture so poglavitne za vpliv na tok podzemne vode v alpski kraški sistemi . Razumevanje te faktorjev je pomembno za razmejitev vodovarstveni pasov.

carsologica.zrc-sazu.si

Influence of wood species, treatment method and biocides ...

Building and Environment 42 (2007) 578-583 Influence of wood species, treatment method and biocides concentration on leaching of copper-ethanolamine preservatives M. Humar a, ,D.Z ˇ lindra b, F. Pohleven a a University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and ...

les.bf.uni-lj.si

VPLIV INTERNETNE PRODAJALNE NA VEDENJE PORABNIKOV

REPUBLIKA SLOVENIJA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Magistrsko delo VPLIV INTERNETNE PRODAJALNE NA VEDENJE PORABNIKOV Kandidat: Jurij Cvikl, univ. dipl. oec., rojen leta 1974, v kraju Celje, zaposlen v Merkur, d. d., Naklo kot oglaševalec.

uploadi.www.ris.org

Razvoj meroslovja v EU -vpliv na Slovenijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Laboratorij za metrologijo In kakovost Metrology Institute of the Republic of Slovenia EURAMET membership basis Membership in EURAMET is open to: a) National Metrology Institutes* (NMIs)** which are members of EUROMET at the moment of ...

www.mirs.gov.si

Other sites you could try:

Find videos related to Vpliv