Voorbeden

FORMS OF INTERCESSION AND COLLECTS

16 in one communion and fellowship in the mystical body of your Son Christ our Lord: grant us grace so to follow your blessed saints in all virtuous and godly living that we may come to those inexpressible joys that you have prepared for those who truly love you; Through Jesus Christ our Lord.

www.newcastle.anglican.org

Huwelijk Voorbeden: Enkele voorbeelden voor de voorbeden

Huwelijk Voorbeden: Enkele voorbeelden voor de voorbeden 1. Laten we bidden voor ..... en ....., dat hun liefde mag groeien door de jaren heen in een huis vol hartelijkheid, vreugde en genegenheid.

www.stephanusborne.nl

Preek over Johannes 20,1-10 (Pasen - 9e preek in een serie ...

Zingen: Gezang 158 (Zingende Gezegend; mel. Gez. 304) Dankzegging en voorbeden Kinderen brengen de spaarpotjes voor de spaaractie in de veertigdagentijd naar voren Collecte Leefregels Zingen: Opwekking 213 (U zij de glorie…)

www.ngk.nl

Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier ...

Microsoft Word - Uitvaart Voorbeden.doc. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ...

www.stephanusborne.nl

Dankzegging en voorbeden

Wie voorbede doet in de kerk is op dat moment mond van de gemeente. Een voorbede in de kerk bestaat uit: dankzegging, voorbede voor de wereld, voorbede voor de kerk en voorbede in nood (incl. persoonlijke voorbeden).

www.gkv.nl

7 maart 2011 Lode

Voorbeden (Laat ons bidden. omdat Gij het zijt, Ubi caritas, Heer, verhoor mijn gebed) ..... B36 Vredeswens (met vrede gegroet) .....

www.gaudeamusigitur.be

Genade ervaren | zes preken

... Psalm 103:3,4 Preek 2 | Je leeft niet meer onder de wet maar onder de genade Psalm 16:1,3 Het evangelie van Gods wet Psalm 119:26, 62 Gebed Schriftlezing 1: Romeinen 6:1-14 Schriftlezing 2: Galaten 5:1-6 Psalm 100:1,2,3,4 Preek over Romeinen 6:14 en Galaten 5:4 Gebed Liedboek Gezang 87 Voorbeden Collecte Kerkboek ...

www.josdouma.nl

Opening van de dienst

... Muziek of zang Verwelkoming Gebed om vergeving Openingsgebed Dienst van het woord Eerste lezing Muziek of zang Evangelielezing Homilie Geloofsbelijdenis De huwelijksslui ting Inleiding Ondervraging Trouwbelofte Kerkelijke bevestiging Zegening en overreiking van de ringen Overige symboliek Muziek of zang Voorbeden ...

www.kuleuven.be

Diaconaat in Nederland

Ook vragen wij uw voorbeden voor vrede in Israël en Palestina. Uitge-breidere informatie en meer gebedsintenties vindt u op www.kerkinactie. nl/voorbeden.

www.kerkinactie.nl

Ooh, wat mooi!

Handreiking voor de liturgie van een morgendienst Votum en zegengroet Gereformeerd Kerkboek Gezang 158 (2x) Het evangelie van Gods wet (Kolossenzen 3:12-17) Psalm 19:3 Gebed Schriftlezing: 2 Korintiërs 3:7-4:6 Liedboek Gezang 434:1,2,5 Preek Ooh, wat mooi! Liedboek Gezang 95:1,3 Voorbeden Collecte Psalm 145:1 ...

www.josdouma.nl

Other sites you could try:

Find videos related to Voorbeden