Virtualnem

UNIVERZA V LJUBLJANI

POVZETEK V nalogi elimo predstaviti in raziskati internet kot prostor socialne interakcije in komunikacije ter ugotoviti, kako se pri mladostniku povezujeta realni ...

www.socped.org

Net-etika Osnovna pravila obnašanja na internetu

UP FM Koper UUMeI Št. leto: 2005/2006 1 Net-etika Osnovna pravila obnašanja na internetu Komunikacija v virtualnem svetu je drugačna od komunikacije v realnem ...

www.shrani.si

AKTIVNA VKLJUČENOST IN PRINCIPI KOMUNIKACIJE V VIRTUALNEM ...

Projekt: ESS - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 Podprojekt: Usposabljanje za andragoško delo ...

arhiv.acs.si

SERŠ Maribor

Is Standard American - British English Dying Out - 2 - Table of contents Page 3 ...

ukm.si

Izzivi študija na daljavo/e-študija pri poučevanju/učenju ...

K. Hrenko Podergajs, T. Ostrman Renault / Inter Alia 2, 121-128 121 (CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva ...

www.sdutsj.edus.si

UNIVERZA V LJUBLJANI

KAZALO NEKONCESIONIRANI ZASEBNI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI Akademija za ples (AP) Doba fakulteta za uporabne poslovne in druţbene študije Maribor (DOBA ...

vpis.uni-mb.si

Odprta koda in informacijska varnost

Odprta koda in informacijska varnost četrtek od 8:00 do 12:00, predavalnica 24 Študijsko leto 2007/2008, 4. letnik, 60 ur. Nosilec: asist. dr. Matej Kovačič 1.

matej.owca.info

ODNOS MOŠKIH IN ŽENSK DO SPLETNEGA NAKUPOVANJA V SLOVENIJI

1. UVOD Elektronsko poslovanje do ivlja v svetu neizmeren razvoj. Vzrok za to je predvsem v razvoju računalniške tehnologije, še zlasti interneta, ter z njim ...

www.cek.ef.uni-lj.si

»Kvak« - kakovostna športna vadba za krepitev zdravja

2 »Kvak« - kakovostna športna vadba za krepitev zdravja Kazalo 1 Uvod prof. dr. Rado Pišot 2 Recenzija dr. Milan Hosta 3 Ali je sleherna gibalna / športna ...

www.novativa.si

Smernice glede varstva pred spletnim nadlegovanjem

2 Namen dokumenta: Smernice pojasnjujejo pojav spletnega nadlegovanja med otroki in mladostniki, opozarjajo na nevarnosti zlorab oseb-nih podatkov ter podajajo ...

www.ip-rs.si

Other sites you could try:

Find videos related to Virtualnem