Vazduhom

SMERNICE ZA POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM

*Projekat « Smernice za poslovanje sa Evropskom unijom » nastao je kao rezultat aktivnosti Privredne komore Beograda na upoznavanju i eduka-ciji o standardima i direktivama Evropske unije.

www.kombeg.org.rs

ZAVARIVANJE - VARENJE - IZOLACIJA - VRELIM VAZDUHOM

Koče Kapetana 25 35230 Ćuprija - Srbija tel: +381 35 471-196 mob: +381 65 841-0-651

alatistherm.in.rs

ENC SUVI STERILIZATORI ( STERILZATORI VRUÆIM VAZDUHOM ...

ENC SUVI STERILIZATORI ( STERILZATORI VRUÆIM VAZDUHOM ) SERIJA 3000 ENC sterilizatori su proizvedeni za širok opseg primene ukljuèujuæi sterilizaciju, dezinfekciju,pasterizac-iju i konzerviranje.

www.enc.co.rs

Trudbenik Doboj - vazduhom hladjeni

E1VK...PP-KR KOMPRESORSKI AGREGATI od 75 - 110 KW Kompresorski agregati tipa E1VK...PP-KR pogonjeni su otvorenim kaveznim motorima 380V i50Hz izvadbe B3/B5.Veza motora sa kompresorskim blokom ostvarena je elastičnom spojnicom, a ceo sistem se preko elastičnogih oslonaca oslanja na šasiju.

www.trudbenik.com

Serija FAN COIL - 2 – 4 cevni - FC

... 670 1.670 V mm 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 Š mm 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Neto težina – Net weight kg 13,8 14,3 16,9 17,7 23,2 24,2 26,9 28,4 31,1 32,6 35,3 38,8 VM4 Vertikalna zidna verzija (kuü ište sa frontalnom rešetkom za snabdevanje vazduhom ...

www.avit.rs

Decentralizovani Ventilacioni Sistemi U kratkim crtama

U zavisnosti od razlike temperatura između tretiranog i unutrašnjeg vazduha regulator podešava ugao snabdevanja vazduhom sprečavajući pojavu promaje.

www.toptherm.rs

ICS broj ICS number

ICS broj ICS number Oznaka standarda Standard number Godina Year Naslov na srpskom jeziku Title in Serbian Naslov na engleskom jeziku Title in English Br. str. Pages 93 GRAĐEVINARSTVO (građevinski in enjerski objekti) 93.010 Građevinarstvo uopšte 93.020 Zemljani radovi.

www.putevi-srbije.rs

Serija Gasni kaloriferi

Mono blok rešetka za snabdevanje vazduhom (sa moguü nošü u transporta vazduha u bilo kom pravcu) zaštiü en sivom Ral 7004 bojom rešetaka u kombonaciji sa belom bojom kuü išta.

www.avit.rs

Simbol odr avanja Care Symbol

Koristiti samo bez grajanja ili na programu Samo produvavanje vazduhom. NOTE: SYSTEM OF DOTS INDICATING TEMPERATURE RANGE IS THE SAME FOR ALL DRY PROCEDURES.

www.pops.rs

Proizvodni program

Sušenje se izvodi zagrejanim vazduhom. Vazduh se zagreva prelaskom preko Al-Cu izmenjivača koji kao grejni medij korist vrelu vodu, paru ili termalno ulje.

www.progres-cacak.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Vazduhom