Varstvu

Z A K O N O RATIFIKACIJI PROTOKOLA ŠT. 13 H KONVENCIJI O ...

Protokol št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Zakon o ratifikaciji Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

www.zdruzenje-najemnikov.si

Protokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in ...

Protokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Zakon o ratifikaciji Protokola št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki spreminja nadzorni sistem Konvencije (MPKVCP), stran 509.

www.zdruzenje-najemnikov.si

DIRECTIVES

DIRECTIVES DIRECTIVE 2008/99/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19November 2008 on the protection of the environment through criminal law (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty establishing the ...

eur-lex.europa.eu

VPLIV KOMUNICIRANJA MED ZAPOSLENIMI V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM ...

... ki je nastalo pod mentorstvom doc.dr. irene gorenak. 322g vpliv komuniciranja med zaposlenimi v primarnem zdravstvenem varstvu na njihovo zadovoljstvo pri delu influence of communication between employee at the primary level of health care system on their satisfaction at work mag. tamara ...

www.zbornica-zveza.si

UNIVERZA*V*LJUBLJANI* FAKULTETA*ZA*UPRAVO*

* Ustava*RS*je*dala*osrednji*pomen*tudi*varstvu*človeko vih*pravic,*vend ar*je*Slovenija* varstvo*človekovih*pravic*močno*okrepila*z*Evropsko*konvencijo*o*varstvu*človekovih* pravic*in*temeljnih*svoboščin,*ki*je*osrednji*dosežek*Sveta*Evrope*na*področju* varstva*in*razvoja*človekovih ...

www.fu.uni-lj.si

ZNANSTVENE IN POMEMBNEJŠE STROKOVNE OBJAVE

Zbornik predavanj in referatov 5. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Čatežu ob Savi od 6. do 8. marca 2001 . Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2001, str. 217-221.

www.kmetijskizavod-ng.si

Intraspecific variability in the phytopathogenic fungus ...

Zbornik predavanj in referatov 8. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin 295 Radenci, 6. - 7. marec 2007 INTRASPECIFIC VARIABILITY IN THE PHYTOPATHOGENIC FUNGUS Monilinia laxa (Aderh.

www.dvrs.bf.uni-lj.si

pogodbe Ve čstranski dogovori - V slovenskem jeziku ...

Konvencija o varstvu rastlin (popravljena 1997) International Plant Protection Convention (1997 Revised Text) MKGP 06.12.1951 Rome 03.04.1952ratification 13/1999

www.mop.gov.si

DETERMINATION OF AZOXYSTROBIN RESIDUE IN CUCUMBER

Zbornik predavanj in referatov 8. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin 257 Radenci, 6. - 7. marec 2007 DETERMINATION OF AZOXYSTROBIN RESIDUES IN CUCUMBERS Vojislava BURSIĆ 1, Sanja LAZIĆ 2, Vera STOJŠIN 3, Ferenc BAGI 4, Ferenc BALA 5 1,2,3,4,5 Faculty of Agriculture, University of ...

www.dvrs.bf.uni-lj.si

GARANTNO PISMO/LETTER OF GUARANTEE

... da diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 7 uradno prečiščeno besedilo) ...

www.fiona-dance.com

Other sites you could try:

Find videos related to Varstvu