Uredbe

GYNAECOLOGIA ET PERINATOLOGIA

Najstarija, osnovana na temelju uredbe dr`avnih vlasti, bila je Primaljska {kola u Zadru, ute-meljena 1820. godine, koja je trajno radila sve do 1918. godine, ...

hrcak.srce.hr

I OSNOVNE ODREDBE - UREDBA - O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA

pismenim aktom odredi da, u toku izrade projekta, obavlja poslove iz člana 11. ove uredbe; 5) koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvoñenja radova (u daljem tekstu:

www.institut-bpi.org.rs

UPRAVNI OKRUZI REPUBLIKE SRBIJE 29 OKRUGA + GRAD BEOGRAD ...

lokalnoj samoupravi iz 1991 i Uredbe iz 1992.Republika Srbija je osnovala 29 okruga kao područne centre državne vlasti u kojima ministarstva obavljaju određene poslove

www.plavosrce.com

o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili ...

"Slu beni glasnik RS", br. 113/2005 Na osnovu člana 86. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04), Vlada donosi U R E D B U o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje ivotne sredine Član 1.

www.aarhussu.rs

Наосновучлана 3 ...

На основу члана 3. Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС”, брoj 104/09) и члана 42. став 1.

www.apr.gov.rs

Usklađivanje Šifarnika delatnosti sa novom Klasifikacijom ...

Usklađivanje Šifarnika delatnosti sa novom Klasifikacijom delatnosti U skladu sa promenama Zakona o klasifikaciji delatnosti na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010 od 04.08.2010.) kreirana je procedura koja de Vam olakšati potrebne izmene šifarnika ...

www.asistent.co.rs

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine ...

(Akti doneseni na temelju Ugovora o EZ-u/Euratomu čija objava je obvezna) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći (IPA) SADRŽAJ I.DIO ...

www.strategija.hr

Pojasnila Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih ...

Stran 1/12 Pojasnila Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (v nadaljevanju: Uredba) UPORABA UREDBE 1.

www.mf.gov.si

U R E D B U O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

III - PRIMJENA OVE UREDBE NA DRUGE ORGANA I SLUŽBE Član 23. U skladu sa odredbom člana 8. stav 3. Zakona o plaćama i naknadama rukovodioca izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika koje imenuje, ...

minfingo.ba

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 -dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom propisuje se osnovna medicinska dokumentacija i pomoćna sredstva za vođenje ...

www.rlkczs.org.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Uredbe