Uredbe

Porezne i poslovne vijesti

... Ispravak Pravilnika o dopuni Pravilnika o poseb-• nom porezu na luksuzne proizvode (NN 26/09) Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za ...

www.zgombic.hr

Uredbu o kriterijumima za formiranje cene lekova - 5 ...

ka 1) ove uredbe za lek koji se uvozi sadrži: CIP cenu (Carriage and Insurance Paid to), troškove carine i druge za visne troškove uvoza, kao i troškove prometa na veliko.

www.alims.gov.rs

На основу члана 79. став 7. Закона о ...

На основу члана 79. став 7. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС ”, број 36/09) и члана 42.

www.ekoplan.gov.rs

Republikae Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo

Kao 5tOzahteva clanom4.1 oveAdministrativne Uredbe, banke i Trezormorajudadostavljajuodgovorza analog-isplateurokuod 5 danainformacijom da Iiimajuracuneiostataksredstavauracunu. 2.

www.atk-ks.org

Na osnovu *lana 20. stav 2. Uredbe o kancelarijskom ...

1 Na osnovu *lana 20. stav 2. Uredbe o kancelarijskom poslovanju republi*kih organa up rave («Sluûbeni glasnik Republike Srpske» broj 1/04) , ministar uprave i lokalne samouprave donosi UP UTS TV O O SPROVO*ENJU KANCELARIJSKOG POSLOVANJA REPUBLI*KIH ORGANA UPRAVE 1 I - OBAVEZE REPUBLI*KIH ...

www.arhivrs.org

KNOWLEDGE BASED MARITIME SECURITY

•Izmjene i dopune postojećih zakona •EU zakonska regulativa •Podzakonskiakti i uredbe •NATO standardi (STANAG, ….) 13 FINANCIRANJE •Pretpristupnifondovi EU, ...

www.hatz.hr

На основу члана 79 Закона о ...

На основу члана 79 Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број __/)

www.aarhussu.rs

IzmenaUredbeKoef270911

Microsoft Word - IzmenaUredbeKoef270911.doc. 1 ***** * **** * ***** ***** * ***** ** ***** ***** ***** ***** * **** ***** (**** ***) ***** *****, ***** **** 1.****

www.svos.org.rs

) и члана 42. став 1. Закона о Влади ...

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7.

www.mpt.gov.rs

O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2011 i 46/2011) Sadr ina uredbe Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije, kriterijumi za dodelu sredstava, dinamika isplate ...

www.siepa.gov.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Uredbe